Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Letáky a brožury

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vydává pravidelně řadu informačních materiálů pro spotřebitele s různorodou tématikou. Letáky jsou k dispozici v tištěné podobě spotřebitelům na našich poradnách.

LETÁKY A BROŽURY 2021

Škoda způsobená vadou výrobku

Leták ke stažení ve formátu PDF tady:Leták Škoda způsobená vadou výrobku A4 skládaný 2021

Náhrada škody na věcech

Leták ke stažení ve formátu PDF tady:Leták Náhrada škody na věcech A4 skládaný 2021

LETÁKY A BROŽURY 2020

Mimosoudní řešení sporů – ADR

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták ADR 2020

Jak reklamovat vadné zboží?

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták Jak reklamovat vadné zboží 2020

Nákup přes internet

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták Nákup přes internet 2020.pub

Pozor na to, kdo Vám volá!

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták Pozor na to kdo Vám volá 2020.pub

Služby elektronických komunikací

Leták ke stažení ve formátu PDF tady:Leták Služby elektronických komunikací 2020.pub

Zájezd

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták Zájezd 2020.pub

LETÁKY A BROŽURY 2019

Prodej použitého zboží a zboží s vadou

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Prodej použitého zboží a zboží s vadou

Nákup ojetého automobilu

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Nákup ojetého automobilu

Smlouva o dílo

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták Smlouva o dílo 2019

LETÁKY A BROŽURY 2018 (DOTISK 2019)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – ADR

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták ADR 2018

Jak reklamovat vadné zboží.

Leták – Průběh reklamace

Nákup přes internet

Pozor na to, kdo vám volá!

Reklamace služeb elektronických komunikací a jejich vyúčtování
Reklamace zájezdu

Změna dodavatele energií: elektřiny a plynu

Nekalé obchodní praktiky

Předváděcí akce a podomní prodej
S čím Vám můžeme pomoci?

Vyznejte se ve svém vyúčtování za elektřinu

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Vyznejte se ve svém vyúčtování za elektřinu

Vyznejte se ve svém vyúčtování za plyn

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Vyznejte se ve svém vyúčtování za plyn

Změna dodavatele energií

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták Změna dodavatele energií 2020

 

Rozúčtování nákladů na dodávky vody, tepla a nákladů na společnou přípravu teplé vody

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Rozúčtování nákladů na dodávky vody tepla a nákladů na společnou přípravu teplé vody

Rozúčtování služeb spojených s bydlením

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Rozúčtování služeb spojných s bydlením

LETÁKY A BROŽURY 2017

Pojištění odpovědnosti

Leták ke stažení ve formátu PDF tady:Letáček pojištění odpovědnosti 2017 konečná verze

Pojištění osob

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Leták Pojištění osob  

Pojištění majetku

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Pojištění majetku

Spotřebitelský úvěr na bydlení

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Spotřebitelský úvěr na bydlení 2017

Spotřebitelský úvěr

Leták ke stažení ve formátu PDF tady: Spotřebitelský úvěr