Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
  1. Úvodní stránka
  2. Pro spotřebitele
  3. Rady pro spotřebitele

Rady pro spotřebitele

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. pro Vás připravilo užitečné rady rady a doporučení k některým běžným situacím, ve kterých se spotřebitelé mohou ocitnout. Spotřebitelé na těchto stránkách kromě toho naleznou také vzory dopisů a podání, které mohou při své komunikaci s podnikatelem využít jako zdroj inspirace.

Naleznete zde informace jak postupovat v situacích, jako jsou reklamace zboží a služeb (nového i použitého), v případech odstupování od smluv z různých důvodů i bez udání důvodu v případě smluv uzavíraných na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání, vyřizování záležitostí ohledně cestování, jednání s dodavateli energií, poskytovateli telekomunikačních služeb, poskytovateli spotřebitelských úvěrů a další základní informace o rozmanitých právech spotřebitele (např. při uplatňování práva na náhradu způsobené škody atd.).

 

Brožura 60 vzorových dopisů a podání pro spotřebitele 2023 ke stažení

Brožura 60 vzorových dopisů a podání pro spotřebitele 2021 ke stažení

Vybrané vzorové formuláře

Záruka za jakost

Vadné zboží

Reklamační protokol

Smlouvy mimo obchodní prostory

Nákup přes internet

Smlouvy uzavřené po telefonu

Ne/dodání objednaného zboží

Nevyžádaná zásilka

Předváděcí akce

ADR – Mimosoudní řešení spotř. sporů

Nákup použitého zboží

Smlouva o dílo

Nekalé praktiky

Smlouva o zájezdu

Spotřebitelský úvěr

Vyúčtování telefonních služeb

Změna dodavatele energií

Zpožděný let

Náhrada škody na věcech

Plná moc

Předžalobní výzva

Kvitance

Povinné ručení

Žádost o vyřazení

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů

Energie a služby spojené s bydlením

Rodinný rozpočet

Změna poskytovatele služeb elektronických komunikací

Zneužívající ujednání