Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

INFORMACE O PŘEDNÁŠKÁCH, BESEDÁCH A SEMINÁŘÍCH POŘÁDANÝCH                                                                  SDRUŽENÍM OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z. s.

NABÍDKA PRO ROK 2023

(PLATÍ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ)

V LETOŠNÍM ROCE NABÍZÍME TYTO OKRUHY PŘEDNÁŠEK PRO ZRANITELNÉ SKUPINY SPOTŘEBITELŮ (seniory, zdravotně handicapované občany):

1.téma: Spotřebitelské praktikum: Senioři, braňte se!

Obsahem semináře jsou informace o základních právech spotřebitelů v každodenních obchodních vztazích, o uplatňování práv z vad zboží a služeb, reklamačním řízení a jeho správném průběhu, dalších povinnostech prodávajících dle Zákona o ochraně spotřebitele, zvláštních právech spotřebitele v případě uzavírání smluv na dálku či mimo obchodní prostory, mimosoudním řešení případných sporů, o nekalých způsobech prodeje zboží a služeb, vše s důrazem na kupní smlouvy a smlouvy o dílo, jež jsou nejčastěji uzavíranými smlouvami.

Účastníci budou obeznámeni se změnami, které přinesla Novela Zákona o ochraně spotřebitele a novela Občanského zákoníku.

Seminář se mj. zaměřuje také na ochranu seniorů před specifickými druhy protiprávního jednání, spočívajících v uplatňování nekalých a podvodných praktik ze strany prodejců či zprostředkovatelů vůči této zranitelné skupině spotřebitelů. Spojení manipulativního jednání ze strany prodejců a důvěřivosti seniorů umožňuje celou řadu podvodů a nekalých jednání. Pachatelé zneužívají přirozených handicapů stáří a využívají vůči seniorům stále agresivnější formy jednání. Bohužel rostou také možné finanční škody, které seniorům z těchto smluv v podobě různých sankcí či přímo podvodného jednání hrozí. Spojením tohoto jednání a důvěřivosti seniorů vzniká celá řada podvodů nebo nekalých jednání, kterými se prodejci snaží přinutit seniory k souhlasu s nevýhodnou smlouvou.

Seminář jeho účastníky seznámení s manipulačními technikami, aktuálně nejčastěji používanými nekalými praktikami a účinnou obranou proti nim.

  1. téma : Náklady spojené s bydlením s důrazem na problematiku energií

Seminář se zaměřuje na problematiku rodinného rozpočtu jako celku, tedy na příjmové i výdajové položky s důrazem na položky typické v rozpočtech seniorských domácností.

Velkou pozornost je věnována zejména položkám souvisejících s bydlením, s důrazem na problematiku energií… Díky našim zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je neuvážená změna dodavatele energií, podpis nevýhodné smlouvy, rizika zprostředkování v energetických odvětvích… Spotřebitelé budou srozumitelnou formou a na reálných příkladech seznámeni se svými právy vyplývajícími z úpravy Energetického zákona a Občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy, smluvní ujednání o ceně – fixace, spot…, jednostranné změny podmínek/ceny, režim DPI, vyúčtování energií a reklamace vyúčtování, práva vůči zprostředkovatelům v en. odvětvích, povinnosti dodavatelů, dozorová činnost ERÚ, mimosoudní řešení sporů…), příspěvek na bydlení a opatření proti dopadům energetické krize.

Nabídka je určena klubům seniorů, poskytovatelům sociálních služeb, městům a obcím.

Pokud máte zájem o realizaci besedy/semináře kontaktujte nás na tel. čísle: 607 398 511 nebo emailem pravnik@sos-msk.cz

 

 

 

 

Pozvánka na vzdělávací akci v Uherském Hradišti

Pozvánka na vzdělávací akci v Uherském Hradišti

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Poradenským centrem pro neslyšící v Kroměříži a oblastní odbočkou SONS pořádá pro klienty těchto organizací seminář na téma Právní vztahy k nemovitostem a dědické právo. Seminář se uskuteční v úterý...

Beseda v Pardubicích

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se Seniorcentrem Pardubice uspořádalo besedu v Pardubicích Téma : Senioři braňte se: obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 15. října 2021 Kde:...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se Charitou Ostrava uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 7. října 2021 Kde: CH S...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 22. září 2021 Kde:...

Beseda v Železném Brodě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Železný Brod uspořádalo besedu v Železném Brodě Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 21. září...

Beseda ve Valašském Meziříčí

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s  Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. uspořádal besedu ve Valašském Meziříčí Téma : Ochrana práv spotřebitele, Rodinný rozpočet Kdy: 20. září 2021 Kde: Zámek Žerotínů, galerie...