Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Vzdělávací materiály pro střední školy

SOS MaS, z. s. již několik let navštěvuje se svým vzdělávacím programem také střední školy.

V našich seminářích jsme se dosud věnovali problematice práv spotřebitele z uzavřených kupních smluv a zvláštním způsobům uzavírání smluv s důrazem na smlouvy uzavírané na dálku. V roce 2020 jsme pro studenty středních škol připravili semináře věnující se problematice práv spotřebitele ke službám elektronických komunikací. Studenti v rámci seminářů obdrží tištěné materiály k dané problematice.

Skripta pro studenty a manuál pro učitele ke stažení:

Materiál pro studenty SŠ – služby elektronických komunikací

Poznámky pro lektory, učitele SŠ k lekci – Služby elektronických komunikací