Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Členství

SOS MaS, z.s. JE NEZISKOVÁ ORGANIZACE. PROVOZ SPOLKU JE FINANCOVÁN DOTACEMI. TY VŠAK POKRÝVAJÍ JEN 70% NÁKLADŮ, OSTATNÍ NÁKLADY MUSÍ SPOLEK UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ.
POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE ČINNOST SOS MaS, z.s. JE POTŘEBNÁ, MŮŽETE JI PODPOŘIT JAKOUKOLI FINANČNÍ ČÁSTKOU NA Č.Ú. 2200104372/2010 FIO BANKA A.S. NEBO SE STÁT ČLENEM SPOLKU.
PODPOŘTE NAŠI ČINNOST TÍM, ŽE SE STANETE ČLENEM SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.. I VY MŮŽETE NAŠI POMOC POTŘEBOVAT !!!

ZA PODPORU DĚKUJEME!!!