Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Přihláška člena

Člen SOS Moravy a Slezska, z.s.

 

Členem SOS MaS, z.s. se stává žadatel po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku 200 korun ročně.

Vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek může žadatel u poradce v kterékoli poradně SOS MaS, z.s. nebo zaslat na účet č. 2200104372/2010 Fio banka a.s.Jako var. symbol uvede vždy datum narození  (např. 1.1.1955 – 01011955, např. 12.12.1955 – 12121955)

Členem SOS MaS, z.s. se žadatel stává od data registrace na 12 měsíců.Výhody členství : přednost v poradně, sepsání 2 dopisu zdarma ročně, možnost zúčastnit Členského shromáždění

Jméno a příjmení: ………………………………………………………….

Datum narození: …………………………………………………………..

Ulice: ………………………………………………………………………..

PSČ: ………………….  Město: ……………………………………………

Tel: …………………………… Email: ……………………………………..

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených na této přihlášce
Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava
za účelem vykazování statistických dat pro projektové partnery a pro účely související
s činností a aktivitami spolku.
SOS MaS, z.s. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném
pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Místo, datum: ……………………………………

Podpis: …………………………………………..

 

Zaslat na adresu spolku:  SOS MaS, z.s., Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava
nebo vyplnit přihlášku v online formulářích