Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Přihláška sympatizanta

Sympatizující člen SOS Moravy a Slezska, z.s.

 

Podpisem sympatizujícího členství v SOS MaS, z.s. nevyplývají členovi žádné povinnosti.
Člen vyjadřuje morální podporu a sympatii k činnostem SOS MaS, z.s..
Podpisem přihlášky sympatizujícího členství se stává na 5 let žadatel sympatizujícím členem SOS MaS, z.s..

Jméno a příjmení: …………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………………………………….

Ulice: …………………………………………………………………………

PSČ: ………………Město: ………………………………………………….

Tel: …………………………….Email: ………………………………………

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených na této přihlášce Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Střelniční 8, 702 00 Ostrava
za účelem vykazování statistických dat pro projektové partnery a pro účely související
s činností a aktivitami spolku.
SOS MaS, z.s. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném
pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Místo, datum: ……………………………

Podpis: ……………………………………

 

Zaslat na adresu spolku:  SOS MaS, z.s. Střelniční 8, 702 00 Ostrava nebo vyplnit přes online formulář