Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Členské shromáždění 14.2.2014

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.

V pátek 14. února 2014 se v Ostravě sešel nejvyšší orgán Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska – Členské shromáždění.

V návaznosti na skutečnost, že ke dni 1.1.2014 pozbyl platnosti zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zároveň nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, bylo ČS informováno  o transformaci sdružení na spolek. Transformace na spolek proběhla automaticky ze zákona.

Dále byl ČS předložen návrh na změnu názvu organizace na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., který byl odsouhlasen a návrh nových stanov, které byly shromážděním doplněny a odsouhlaseny.

 

Usnesení Členského shromáždění Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.

Členské shromáždění schvaluje:

  • Úpravu názvu organizace na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s. s účinností NOZ
  • Změnu stanov
  • Nejvyšším orgánem SOS MaS z.s. – Výbor
  • Počet členů Výboru v počtu tři
  • Počet členů Kontrolní komise v počtu tři

Členské shromáždění zvolilo:

  • Členy Výboru – Marcelu Reichelovou, Libuši Olívkovou, Evu Šmídkovou
  • Členy Kontrolní komise – Karlu Kuchrýkovou, Alenu Hekelovou a Eduarda Olívku

Členské shromáždění bere na vědomí:

  • Předsedkyní Výboru byla zvolena Reichelová Marcela

Členské shromáždění ukládá:

  • Doručit nově schválené stanovy příslušnému rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin a doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku – do 14.3.2014, zodpovídá předseda. V případě připomínek ke stanovám zpracovat jejich doplnění.

 

Schváleno účastníky Členského shromáždění SOS MaS z.s.
v Ostravě dne 14.2. 2014.

  Za správnost:

Reichelová Marcela
předsedkyně