Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Členské shromáždění 15.2.2013

 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA

 

V pátek 15. února 2013 se v Ostravě sešel nejvyšší orgán všech členů Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje.

Kromě volby nového vedení členové hlasovali o upraveném znění Stanov sdružení a především hlasovali o změně názvu sdružení. Členské shromáždění odhlasovalo nový název  sdružení – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, zkráceně SOS MaS.

Důvodem přejmenování sdružení je především skutečnost, že Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje během své existence rozšířilo svou činnost za hranice Moravskoslezského kraje, otevřelo výjezdní poradny i v kraji Olomouckém a Zlínském, připravuje otevření dalších výjezdních poraden a působí tedy po celé Moravě a Slezsku.

 

Usnesení Členského shromáždění Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

 

Členské shromáždění schvaluje:

·        Zprávu předsedkyně o činnosti SOS MS kraje

·        Zprávu revizora

·        Změnu názvu sdružení na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

·        Změnu stanov

·        Počet členů Výboru v počtu tři

·        Čestné členství ing. Laburdovi

 

Členské shromáždění zvolilo:

·        Členy Výboru – Marcelu Reichelovou, Libuši Olívkovou, Evu Lukáčovou

·        Karlu Kuchrýkovou – revizorem

 

Krajské shromáždění bere na vědomí

·        Předsedkyní Výboru sdružení byla zvolena Reichelová Marcela

 

Krajské shromáždění ukládá

 ·     Předložit návrh nově schválených stanov k registraci MV ČR v termínu do 20.2.2013, zodpovídá předseda. V případě připomínek Ministerstva vnitra ke stanovám zpracovat jejich doplnění.


Schváleno účastníky Členského shromáždění SOS MaS
v Ostravě dne 15.2. 2013.

 

Za správnost:

Reichelová Marcela
předsedkyně sdružení