Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce během letních kontrol prodejců ovoce a zeleniny, kteří své zboží prodávají u silničních tahů zjistila porušení právních předpisů v 61% kontrolovaných případů. Spotřebitelé se mohli setkat s nesprávným účtováním, nevydáním dokladu, nebo neinformováním o ceně zboží.

Zpráva České obchodní inspekce:

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje provedla v červnu a červenci kontrolu stánkového prodeje ovoce a zeleniny u silničních tahů. Celkem uskutečnila 34 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 21 případech, což je 62 %. „Česká obchodní inspekce za méně závažná porušení uložila 11 pokut na místě v celkové výši Kč 17 500 Kč a dvě porušení byla řešena domluvou. V 8 případech budou zjištěné přestupky řešeny ve správním řízení, z toho v 7 případech byly přestupky zjištěny ve stáncích jednoho podnikatelského subjektu,“ řekl k uloženým sankcím ředitel inspektorátu Olomouckého a Moravskoslezského kraje Boris Stabryn.

Na základě zvýšeného počtu podání spotřebitelů se Česká obchodní inspekce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji zaměřila v letních měsících na kontrolu stánkového prodeje ovoce a zeleniny, především u silničních tahů.

Inspektoři ČOI uskutečnili v červnu a červenci 34 kontrol a porušení zákonů zjistili ve 21 případech (tj. 62%):

– V 5 případech byl kontrolní nákup nesprávně účtován, nejvyšší zjištěné předražení bylo až o 180 Kč.

– Další nejčastěji zjištěné nedostatky (10 případů) se týkaly nevydání dokladu o zakoupení výrobků se stanovenými údaji, respektive nevydání dokladu na žádost spotřebitele vůbec.

– V 8 případech prodávající použili k vážení měřidlo s neplatným úředním ověřením nebo neschváleného typu, na které byly vydány zákazy používání do doby zjednání nápravy.

– Celkem 4 prodávající neinformovali spotřebitele o ceně prodávaných výrobků

Zdroj: Česká obchodní inspekce. Tisková zpráva ze dne 8. 8. 2022. Dostupné on-line: ČOI kontrolovala prodej ovoce a zeleniny u moravských silnic – COI