Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je plastová hračka na baterie, která má v pájených spojích uvnitř hračky nadlimitní obsah olova. Jedná se o loď, číslo modelu NO 0619. ČOI nařídila stažení výrobku z trhu.

Česká obchodní inspekce zjistila, že se na vnitřním trhu nabízí nebezpečná hračka, která vykazuje mnohonásobné překročení obsahu olova. Jedná se o plastovou hračku na baterie AA 3 x 1,5 V ve tvaru loďky, která stříká vodu a pohybuje se. Obal hračky tvoří papírový podklad s plastovým blistrem. Na obalu jsou uvedeny písemné informace vztahující se k hračce, včetně označení CE.

Zkušební laboratoř zjistila, že na pájeném spoji uvnitř hračky došlo k mnohonásobnému překročení obsahu olova až na hodnotu 79,1 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 % a obsahu kadmia až na hodnotu 0,0339 %, oproti povolené limitní hodnotě 0,01 % (požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

Česká obchodní inspekce uložila distributorovi ochranné opatření (§ 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je zákaz distribuce a stažení výrobku z oběhu. Výrobek byl nahlášen do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.

Informace o výrobku

Hračka na baterie „Loď MARINE RESCUE“

Značka: neuvedena

Číslo modelu: NO 0619

EAN: 8590331104093

Výrobce: HONGRUN TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITYGUANGDONG PROVINCE, CHINA

Dovozce: WIKY spol. s r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov, Česká Republika

Původ výrobku: Čína

Zdroj: www.coi.cz, Česká obchodní inspekce, tisková zpráva ze dne 28. 8. 2022.