Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Přihláška – člen SOS MaS

Členem SOS MaS, z.s. se stává žadatel po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku 200 korun ročně. Členem se žadatel stává od data registrace na 12 měsíců.

Vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek může žadatel také u poradce v kterékoli poradně SOS MaS, z.s.  zaslat na adresu spolku nebo zaslat na účet č. 2200104372/2010 Fio banka a.s. Jako var. symbol uvede vždy datum narození  (např. 1.1.1955 – 01011955, např. 12.12.1955 – 12121955)

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Adresa (vyžadováno)

  Datum narození

  Váš email (vyžadováno)

  Telefonní číslo (vyžadováno)
  +420

  Vyplněním této přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů obsažených na této přihlášce Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.  Střelniční 8, 702 00 Ostrava za účelem vykazování statistických dat pro projektové partnery a pro účely související s činností a aktivitami spolku.
  SOS MaS, z.s.  prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.