Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

„Proč nezvedáte telefony a nepřebíráte poštu, když máte moje smlouvy, které potřebuji?!“ spustila zhurta paní Alena, která přišla do poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
Poradkyně se snažila paní uklidnit, posadila ji ke stolu a požádala ji o přesný výklad problému. Za chvíli se začalo vše rozmotávat.

Paní Alenu navštívil doma pán, zřejmě podomní prodejce, který se zaštiťoval názvem společnosti Ochrana práv spotřebitele a nabídl jí službu, která ji zbaví starostí. Služba spočívala v tom, že se firma bude starat o všechny její smlouvy na dodávky energií.
Pán vystupoval velmi mile a paní Alena si, bohužel, spojila název firmy s naší neziskovou organizací a pojala k pánovi důvěru. A tak přijala vše, co jí bylo nabídnuto. Podezření začala mít až ve chvíli, kdy dostala dopis s informací, že z důvodu krachu dodavatele energií skončila u tzv. dodavatele poslední instance a dále se nic nedělo. Nikdo se jí neozval, nikdo ji o dalším postupu neinformoval. A tak se vypravila k nám.

Na internetu poradkyně SOS MaS, z.s. společnost našla pod názvem o.o.p.s. Ta má na svých webových stránkách velkými písmeny napsáno: Jsme organizace pro ochranu práv spotřebitele. Při bližším prozkoumání však poradkyně zjistila, že se jedná o společnost s ručením omezeným, tedy podnikatelský subjekt, který není oficiální neziskovou spotřebitelskou organizací.

Paní Alena na další schůzku přinesla dvě smlouvy s touto společností, takže se poradkyně mohla seznámit také s jejich obsahem. V jednom případě se jedná o příkazní smlouvu, na základě níž měla firma bezplatně zajistit veškeré právní úkony ve vztahu ke stávajícím i budoucím dodavatelům energií. Na základě druhé smlouvy si již firma každý měsíc strhává určitou částku prostřednictvím SIPA spotřebitelky, tedy fakticky účtuje poplatky, a to pouze za to, že má u sebe uložené její smlouvy týkající se dodávek energií. Proto také paní Alena nemohla žádné smlouvy najít. Přestože se paní Alena ocitla u dodavatele poslední instance a měsíčně společnosti o.o.p.s. s. r. o. platí, nechali ji tzv. na  holičkách.

Naštěstí jsou smlouvy se společnosti o. o. p. s. smlouvami uzavřenými na dobu neurčitou s možností je kdykoliv vypovědět. Avšak tak jednoduché, jak se zdá, to paní Alena mít nebude. Nepodařilo se jí totiž výpověď smluv doručit. Společnost nepřebírá poštu a telefonní číslo uvedené jako kontaktní je nedostupné. Výpovědi jsou sice díky fikci doručení platné, avšak na požadavek paní Aleny na vrácení smluv a zastavení inkasa z jejího účtu nikdo nereflektuje.

Paní Alena se tak svých starostí nezbavila, jak si od služeb domnělé spotřebitelské organizace  slibovala, ale právě naopak. Hlavním úkolem nyní pro ni bude, urychleně si vyhledat nového dodavatele, aby se co nejdříve ukončila nevýhodné dodávky od dodavatele poslední instance.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. varuje všechny spotřebitele, aby si skutečně ověřili, s kým jednají. Na současné nepřehledné situaci na energetickém trhu se snaží některé subjekty parazitovat, a ne každý, kdo slibuje spotřebitelům pomoc, ji také skutečně poskytne. Společnost používáním uvedené rétoriky uvádí spotřebitele v omyl a je otázkou, zda by se to nedalo považovat za nekalou obchodní praktiku.

Pokud jste se také setkali s podobnou praktikou jako paní Alena, podepsali jste obdobné smlouvy a máte zájem o pomoc, kontaktujte nás telefonicky či emailem na adrese: poradna@sos-msk.cz 

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

 Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Bezplatné poradenské služby:

Ostrava: tel. Po: 11 – 16 hod., út: 11 – 16 hod., čt: 9 – 12 hod., tel. 596 111 252,
606 382 280

Bohumín: Každý Čt: 13 – 16 hodin, tel. 723 692 166
Český Těšín: St: 11 – 15 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 602 722 584
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 602 722 584
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 605 801 362
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607 398 511
Opava: St: 11 – 15 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 605 801 362
Frýdek–Místek: St: 11 – 15 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 607 398 511

Olomouc: Pá: 8.30 – 11.30 hodin – každý první a třetí pátek v měsíci, tel. 605 801 362
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 607 398 511
Zábřeh: Čt: 10.30 – 13.30 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 605 801 362
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé 2. a 4. úterý v měsíci, tel. 602 722 584

Kroměříž: St: 11 – 15 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 607 398 511
Uherské Hradiště: St.11 – 15 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 602 722 584
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607 398 511
Valašské Meziříčí: Po: 12.–16 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 607 398 511

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582

Brno: Po: 10 – 14 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 608 722 582
Břeclav: Čt: 10 – 14.00 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 608 722 582

Liberec: St: 12 – 16 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607 922 405

Děčín: Út: 12 – 16 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607 922 405

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.