Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je výrobek, který představuje pro děti zdravotní riziko. Jedná se o černé magnetické kuličky 216 kusů, 5mm, model 00009033. Laboratorní zkoušky prokázaly, že jsou u této hračky několikanásobně překročeny hodnoty indexu magnetického toku.

Černé magnetické kuličky o velikosti 5 mm, v počtu 216 kusů, jsou uspořádány do tvaru kostky, s hranou o délce 3 cm složenou z 6 kuliček. U výrobku se sériovým číslem 20200401 jsou kuličky zataveny v plastu. U výrobku se sériovým číslem 20200601 je kostka uložena v plastové krabičce s vyklápěcím víčkem. Dále jsou oba modely usazeny v molitanovém pouzdře a uloženy v plechové krabičce s víčkem s průhledovým okénkem. Na dně krabičky je nalepena papírová etiketa, na které je uveden název výrobku (7 jazykových verzí), EAN kód, jméno dovozce, číslo šarže a země původu. 

Výrobek nevyhovuje požadavkům na bezpečnost magnetických hraček, které jsou stanoveny v Nařízení vlády (NV) č. 86/2011 Sb. U testované hračky laboratorní zkoušky prokázaly, že jsou několikanásobně překročeny hodnoty indexu magnetického toku u hraček s magnety (50 kG2mm2), které jsou uvedeny v technické normě ČSN EN 71-1+A1:2019, v bodě 4.23.2 písm. a) která je harmonizována k výše uvedenému NV.

Pokud by dítě spolklo větší množství magnetických kuliček, může dojít k poranění trávicího traktu. Při pohybu těchto částí v trávicím traktu by mohlo dojít k jejich spojení přes střevní stěnu a tím způsobit blokaci střev nebo v delším časovém období i k nekróze v místě spojení. Vdechnutí magnetické kuličky dětmi rovněž může způsobit dýchací problémy. 

Česká obchodní inspekce uložila provozovateli prodejního webu ochranné opatření, kterým je stažení výrobku z trhu. Hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a zveřejněna v systému Safety Gate.              

Informace o výrobku:

Název výrobku:                                                            Magnetické kuličky 216 ks, 5 mm, černé

Kód / Model:                                                                 00009033

Šarže:                                                                           20200601 a 20200401

EAN:                                                                             5902802913302

Identifikační údaje webových stránek:                  https://www.aaahrackarna.cz

Identifikace obchodníka:                                           Robert Kubiš, 687 67 Březová 371

Identifikace dovozce:                                                 ISO TRADE MATEUSZ LASOTA,

                    1. Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica, Poland

Místo výroby:                                                               made in P.C.R.

 

Zdroj: Tisková zpráva České obchodní inspekce ze dne 5. 9. 2022. Dostupné on-line: ČOI zakázala na trhu nebezpečné magnetické kuličky – COI