Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Nařízení o datech (Data Act) je právní předpis, jehož cílem je využít příležitosti, které data nabízejí, a zároveň vyřešit problémy s jejich využíváním v EU. Klade důraz na spravedlivý přístup k datům a práva uživatelů. MPO připravilo sérii článků, které nová práva a povinnosti shrnují.

 

„Nařízení o datech přispěje k rozvoji inovativních řešení, pomůže zvýšit konkurenceschopnost našich firem a ochrání malé a střední podniky před zneužíváním silnějšího postavení držitelů dat. Data Act posiluje transparentnost, usnadňuje sdílení dat a spolupráci mezi podniky a přináší nové obchodní příležitosti. Klienti budou moci snáze přecházet mezi cloudovými poskytovateli, což podpoří zájem o datovou ekonomiku,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

 

Nařízení o datech Data Act navazuje na Evropskou strategii pro data a doplňuje akt o správě dat (DGA). Nařízení o datech obsahuje opatření, která uživatele výrobků připojených k internetu opravňují k přístupu a využívání dat.

Dále přináší ochranná opatření týkající se smluv o sdílení dat mezi podniky. Díky tomu nebude docházet ke zneužívání silnějšího postavení jejich držitelů. Nová pravidla na přístup k datům z připojených výrobků navíc berou v potaz potřeby malých a středních podniků. Malí výrobci jsou totiž od těchto povinností osvobozeni, zatímco střední podniky mají roční přechodné období pro přípravu.

 

Pro případ výjimečné potřeby způsobené např. živelnými událostmi nebo při provádění zákonného pověření, kdy požadovaná data nejsou dostupná jinými prostředky, umožňuje nařízení orgánům veřejného sektoru přístup k datům soukromého sektoru a jejich využití. I v tomto případě nařízení chrání malé podniky, kdy na tyto nedopadnou povinnosti pro zpřístupnění dat v případě výjimečné potřeby, která nebude vycházet přímo z krizové situace. V případě krizové situace poté malým podnikům zakládá nárok na kompenzaci za poskytnutí těchto dat.

 

V neposlední řadě nařízení o datech zavádí nová pravidla, která klientům využívajícím služby zpracování dat usnadní přechod mezi různými poskytovateli. Kromě toho obsahuje opatření pro lepší ochranu dat v Unii a také opatření pro vznik standardů usnadňujících sdílení a zpracování dat a pro inteligentní smlouvy.

 

MPO k tématu připravilo sérii odborných článků:

 

Nařízení o datech bude s výjimkami platit od 12. září 2025. Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na jeho implementaci do českého právního řádu, aby bylo zajištěno jeho účinné uplatňování a vymáhání.

 

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Tisková zpráva ze dne 7.6.2024

Dostupné on-line: https://www.mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-pracuje-na-implementaci-narizeni-o-datech–281500/