Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Auto taxi, model 69002.

Česká obchodní inspekce zjistila, zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce nebezpečná hračka – uvnitř hračky, na pájeném spoji, je mnohonásobně překročen obsah olova. Jedná se o hračku na baterie auto taxi, model 69002.

Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu výrobek, který je nebezpečný pro životní prostředí. Jedná se o bateriovou hračku auto TAXI s napájením 3x knoflíkové baterie označené LR44. Hračka je určena pro děti od 3 let věku, po stisknutí tlačítka vydává světelné a zvukové efekty. Hračka je prodávána bez obalu. K výrobku je připojen pomocí plastové úchytky papírový štítek s identifikačními údaji výrobku, výrobce, dovozce a s informacemi k použití výrobku.

Zkušební laboratoř potvrdila významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 65,8 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, uložila distributorovi ochranné opatření (§ 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaného výrobku z oběhu. Výrobek byl nahlášen do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.

Informace o výrobku:

Hračka na baterie „auto TAXI“

Značka:               neuvedena

Číslo modelu:    69002

Kódy:                                                               

Výrobce:             FORCE LINK (china) Ltd. RM A 6/F Kiu Fu Comm Bldg, 300-306 Lockhart RD, Wanchal HK

Dovozce:             Mikro Trading a.s., Podivín 991, 691 45 Česká republika

Původ výrobku: Čína

EAN:                     8592117690028

Čelenka s blikajícími rohy

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je hračka, která může znamenat pro děti zdravotní riziko. Jedná se o plastovou čelenku, číslo modelu B3828-2530029. Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova. Pro děti může znamenat zdravotní riziko.

Česká obchodní inspekce zjistila v ČR hračku, která je na trhu opakovaně nabízena v různých variacích a výrobních šaržích, ale vždy se shodnou závadou. Jedná se o plastovou čelenku se dvěma rohy, ve kterých jsou umístěny LED žárovky. Na vrcholu čelenky, mezi rohy, je umístěné pouzdro ve tvaru srdíčka. Oba díly pouzdra jsou spojeny pouhým nasunutím výčnělků na jednom z dílů do otvorů v druhé části. Po vyjmutí vložené pojistky a posunutí spínače se čelenka rozsvítí nebo rozbliká. Hračka je zabalena v průhledném sáčku, na kterém je přilepena papírová etiketa s identifikačními údaji a s označením CE v nesprávném grafickém provedení.

Hračka nevhodného konstrukčního řešení obsahuje snadno otevíratelné plastové pouzdro, ve kterém jsou umístěné malé knoflíkové baterie. Pouzdro je možné otevřít bez použití nástroje pouhým rozevřením dvou plastových dílů. Ty lze jednoduše rozdělit, pokud se plastové výčnělky vysunou z otvorů na druhé části. Kryt pouzdra se tak z hračky úplně oddělí a tři knoflíkové baterie jsou zcela volně přístupné. Výrobek není v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o bezpečnosti hraček, které jsou konkretizovány v EN IEC 62115 ed. 2:2020 – Elektrické hračky – Bezpečnost, v článku 13.4 Baterie, protože po vyjmutí z nezajištěného pouzdra může dítě baterie vložit do úst a polknout či vdechnout.

Česká obchodní inspekce uložila kontrolované osobě ochranné opatření (§ 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb.), kterým je bezodkladné stažení výrobků z distribuce. Informace o výskytu této nebezpečné hračky byly rovněž zveřejněny v systému Safety Gate. 

Informace o výrobku:

Název výrobku uvedený na obalu:           „Rohy Čert“       

Typ / číslo modelu:                                    B3828-2530029                                            

EAN:                                                          8599330038286

Identifikační údaje dovozce:                      SEAN COMPANY s.r.o., Libušská 319, Praha 4, 142 00.

Identifikační údaje výrobce:                       SHANGXIN TOYS FACTORY, Yiwu City, Zhejiang Province

Distributor:                                                  Amos Vestec s.r.o. Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3

Prodejce:                                                    Vän Nhâm Lé, Alej 17. listopadu 1760, 413 01 Roudnice nad Labem

Země původu:                                            Čína

„BRICK GAME 9999“

(Praha, 20. září 2022) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je dětská hračka – BRICK GAME 9999, která představuje vážné riziko. Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova.

ČOI zjistila, že se na českém trhu nabízí výrobek, který představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Jedná se o hračku na baterie – dětskou hru s digitálním displejem, tlačítky a pouzdrem na 2 AA 1,5 V baterie. Výrobek je zabalen v kartonovém obalu – krabičce s informacemi. Hračka není vhodná pro děti do 3 let.

Zkušební laboratoř potvrdila významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 63,9 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. V rámci kontroly bylo rovněž zjištěno, že výrobek není opatřen kompletními identifikačními údaji výrobce a dovozce a nebyly k němu přiloženy další předepsané informace v českém jazyce. Stanovené označení CE nebylo uvedeno přímo na výrobku, ale pouze na obalu. Tím výrobek nesplňuje požadavky  nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.  

Česká obchodní inspekce uložila distributorovi ochranné opatření (dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.

Informace o výrobku:

Hračka na baterie „Dětská hra BRICK GAME 9999“

 Značka:                                                        neuvedena         

Číslo modelu:                                                E-9999

Číslo výrobní série:                                       HA1512

EAN:                                                              8416387017876

Výrobce:                                                        Jain Xiong DA Trading Center, Building 10, Nan Ge Yang Chenghai, Shantou Guangdong

Dovozce:                                                        Asia zboží s.r.o.

Země původu:                                                Čína

Zdroj: Česká obchodní inspekce, www.coi.cz