Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na hračky a modely na baterie. Během jednoho roku zkontrolovala celkem 76 výrobků a u 48 výrobků zjistila nedostatky. 20 produktů bylo klasifikováno jako nebezpečné z důvodu nadlimitního množství olova, dále u 8 produktů bylo zjištěno nadlimitní množství kadmia. Tyto nebezpečné výrobky byly nahlášeny do informačního systému Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích „Safety Gate“, o kterých ČOI informuje spotřebitelskou veřejnost průběžně na www.coi.cz.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 14. června 2021 do 22. října 2022 kontrolní akci zaměřenou na hračky a modely na baterie. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda jsou výrobky uvedeny na trh ČR a distribuovány v souladu s příslušnými právními předpisy (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o mezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody radiových zařízení, pokud byla hračka na dálkové ovládání). U vytypovaných výrobků inspektoři ČOI provedli orientační měření pomocí spektrometru VANTA v elektrických komponentách výrobků (např. pájené spoje) na přítomnost nebezpečných látek (např. kadmium, olovo). V případě pozitivních výsledků byly odebrány vzorky výrobku a ve zkušebně prověřeny koncentrace nebezpečné látky.

Inspektoři ČOI celkem zkontrolovali u 1 výrobce, 6 dovozců a 46 distributorů 76 výrobků a u 48 výrobků zjistili nedostatky. U některých výrobků bylo zjištěno více nedostatků současně.

Zjištěné nedostatky:

 • 20 výrobků nevyhovělo požadavkům nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o mezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, u všech 20 výrobků bylo zjištěno v pájených spojích uvnitř hračky nadlimitní množství olova oproti povolené limitní hodnotě 0,1 % a u 8 výrobků ještě navíc nadlimitní množství kadmia oproti povolené limitní hodnotě 0,01 %
 • u 6 výrobků byly zjištěny nedostatky při uvedení výrobků na trh dovozci – nedostatky při provedení posouzení shody (nařízení vlády č. 86/2011 Sb. a nařízení vlády č. 481/2012 Sb.), v 1 případě nesplnil dovozce požadavky nařízení vlády č. 426/2016 Sb., opět při provedení posouzení shody
 • u 37 výrobků, z celkových 48 výrobků s nedostatky, byly zjištěny chyby ve značení a přiložených informacích, které se týkaly např. neuvedení kompletní identifikace výrobce, dovozce, označení CE, k výrobkům nebyly přiloženy předepsané informace v českém jazyce nebo k výrobkům na dálkové ovládání nebyly přiloženy informace a dokumenty ve smyslu NV 426/2012 Sb., o posuzování shody radiových zařízení při jejich dodávání na trh

Na základě zjištění některých nedostatků bylo 21 výrobků zasláno do zkušební laboratoře, kde bylo provedeno měření vzorků. 1 vzorek vyhověl a 20 vzorků nevyhovělo požadavkům nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o mezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. U všech 20 vzorků bylo zjištěno nadlimitní množství olova a u 8 vzorků ještě navíc nadlimitní množství kadmia v pájených spojích uvnitř hračky. Do systému SAFETY GATE bylo zatím nahlášeno 18 z 20 nevyhovujících výrobků. Po provedení všech procesních úkonů budou nahlášeny další 2 výrobky „mluvící papoušek“ a „ztřeštěná včelka“.

Výrobky nahlášené do systému Safety Gate (dříve „RAPEX“):

 1. Auto terénní, MIKROTRADING AUTO R/C -R/C

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-terenni-auticko-na-baterie/

 1. Stunt Sea Lion

https://www.coi.cz/tulen-s-balonkem-obsahuje-prilis-olova-coi-naridila-stazeni-z-trhu/

 1. Lokomotiva/Vlak

https://www.coi.cz/coi-zakazuje-na-trhu-hracku-ve-tvaru-lokomotivy-kvuli-nadmernemu-mnozstvi- olova/

 1. Loď MARINE RESCUE

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-hracku-v-podobe-lode-kvuli-olovu/

 1. Svítící medvídek

https://www.coi.cz/coi-zakazuje-na-trhu-bileho-sviticiho-plysoveho-medvidka-kvuli-nadmernemu-mnozstvi-olova/

 1. Přímočará pila

https://www.coi.cz/coi-zakazuje-na-trhu-hracku-ve-tvaru-pily-kvuli-nadmernemu-mnozstvi-olova/

 1. Super Stunt Racing

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-auticko-na-dalkove-ovladani/

 1. Žehlička

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-hracku-na-baterie-zehlicku-sparkys/

 1. FIRE CAR

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-hracku-v-podobe-hasicskeho-auta-kvuli-olovu/

 1. Auto POLICE

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-hracku-v-podobe-policejniho-auticka-kvuli-olovu/

 1. Auto TAXI

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-auticko-taxi-kvuli-nadmernemu-mnozstvi-olova/

 1. Excalibur svítící autodráha Magic Tracks

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-svitici-autodrahu-kvuli-nadmernemu-mnozstvi-olova/

 1. Vesmírná pistole

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-hracku-na-baterie-v-podobe-pistole/

 1. Autíčko ze železa

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-auticko-na-baterie-kvuli-olovu/

 1. Dětská hra BRICK GAME

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-tetris-konkretne-hracku-brick-game-9999/

 1. Vláček

https://www.coi.cz/vlacek-obsahuje-prilis-olova-coi-naridila-stazeni-z-trhu/

 1. Auto SPEED S3D light racing

https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-auticko-speed-s3d-light-racing-kvuli-olovu/

 1. Lokomotiva Classic train

https://www.coi.cz/coi-zakazala-hracku-v-podobe-lokomotivy-kvuli-olovu/

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce uložila 20 hospodářským subjektům ochranné opatření ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., kterým je stažení výrobku z trhu nebo z oběhu, zákaz uvádění na trh nebo zákaz distribuce výrobku. V dalších 3 případech byl prodávajícím uložen zákaz podle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 64/1986 Sb., kterým se zakazuje uvedení na trh, distribuce, dodávky, prodeje předmětných výrobků.

Ve 22 případech byly v rámci kontrolní akce uloženy pokuty v celkové výši 312 000 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva České obchodní inspekce ze dne 23. 11. 2022. Dostupné on-line: Více než polovina kontrolovaných hraček a modelů na baterie nebyla v pořádku – COI