Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Žádost o změnu výše záloh

ŽÁDOST O ZMĚNU VÝŠE ZÁLOH NA ENERGIE, SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM

Poskytovatel služeb má právo na to, aby mu příjemce platil zálohy na úhradu nákladů na tyto služby.

Výše záloh nemusí zůstávat stále stejná. Dodavatelé výši záloh upravují nejen podle uplynulého období, ale také podle odhadu vývoje spotřeby a cen energií na další období. O výši záloh se můžete s dodavatelem dohodnout.

Výši a splatnost záloh (zpravidla měsíční) si ujedná poskytovatel služeb s jejich příjemcem, nebo o ní rozhodne shromáždění SVJ či členská schůze bytového družstva.

Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny nebo v případě změny rozsahu či kvality služby. Změna včetně řádného zdůvodnění musí být nájemci písemně oznámena. Záloha v nové výši se hradí nejdříve od 1. dne měsíce následujícího po doručení tohoto oznámení.

 Zálohy na energie

Dodavatelé nemusí vyhovět Vašemu požadavku na snížení záloh pod úroveň předpokládané spotřeby. V ostatních případech dodavatelé vaši žádost o změnu záloh zpravidla vyhoví.

Kromě výše záloh se dá nastavit i jejich periodicita. Např. u chat či garáží s malou spotřebou jsou vhodnější čtvrtletní nebo pololetní zálohy.

Tip: Někteří dodavatelé mají na svém webu k dispozici online formulář na změnu záloh!

Vzor 45 Žádost o změnu výše záloh na energie, služby spojené s bydlením