Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Výzva poskytovateli služeb

VÝZVA POSKYTOVATELI SLUŽEB SPOJENÝCH S BYDLENÍM KE SPLNĚNÍ POVINNOSTI VYÚČTOVAT NÁKLADY NA SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍ OPROTI ZAPLACENÝM ZÁLOHÁM

Součástí nákladů na bydlení jsou nejen nájemné a náklady na dodávky energií, ale je nutné hradit i další plnění spojená s užíváním bytu a další s nájmem související služby. Před poskytováním služeb si jejich rozsah zpravidla ujedná poskytovatel služeb (vlastník nemovitosti, bytové družstvo, pronajímatel) s jejich příjemci (nájemník), nebo o rozsahu služeb rozhodne společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo. Pokud ujednání o rozsahu služeb chybí v nájemní smlouvě je pronajímatel povinen zajistit po dobu nájmu tzv. nezbytné služby. Nezbytnými službami jsou dodávky vody a tepla, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Výše uvedené náklady hradíme zpravidla

Vzor 41 Výzva poskytovateli služeb spojených s bydlením ke splnění povinnosti vyúčtovat náklady na služby spojené s bydlením oproti zaplaceným zálohám