Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Nejčastějšími klienty našich bezplatných spotřebitelských poraden jsou zejména ti spotřebitelé, u nichž se nerovné postavení mezi smluvními stranami projevuje v největší míře a jejichž schopnosti či možnosti získat informace o svých právech, správně je pochopit a umět uplatňovat v každodenním životě jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, nižšího vzdělání či nižších příjmů omezené.

SOS MaS, z. s. si uvědomuje, že problém nedostatečné orientace v základních právních oblastech může vést ke značným problémům a finančním ztrátám spotřebitelů. Z výše uvedených důvodů se SOS MaS, z. s. dlouhodobě nezaměřuje pouze na pomoc při následném řešení konkrétního porušení práv spotřebitele, ale v rámci vzdělávacích aktivit se snaží na spotřebitele také preventivně působit.

V rámci naší osvětové činnosti se zejména zaměřujeme na bezpečí seniorů, pomáháme zajistit jejich ochranu před specifickými druhy protiprávního jednání – spočívající zejména v podvodném či manipulativním jednání, v uzavírání smluv za užití nekalých obchodních praktik, pomocí agresivních metod prodeje atd. V souvislosti s novelou občanského zákoníku a novou úpravou kupních smluv a reklamací jsme se v roce 2023 zaměřili také na  Spotřebitele ale vzděláváme ale také v dalších oblastech, jako jsou např. právní vztahy k nemovitostem. V tomto roce se vzhledem ke stále probíhající energetické krizi v rámci finančního vzdělávání soustředíme zejména na nákladové položky související s bydlením, které nyní tvoří značnou část rozpočtu většiny domácností a zejména těch seniorských. Naším hlavním tématem se tak v roce 2023 stala opět problematika energií.

Cílovou skupinu oslovujeme zejména prostřednictvím dalších spolupracujících organizací (klubů seniorů, spolupracujících neziskových organizací, tzv. Senior Pointů, municipalit atd.…). Dlouhodobě spolupracujeme také s organizacemi sdružující handicapované osoby či těmto osobám poskytující služby.

Vzdělávání pro zranitelné skupiny spotřebitelů ve Zlínském kraji roce 2023

SOS MaS, z. s. v roce 2023 realizovalo ve Zlínském kraji s podporou Zlínského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu a města Rožnov pod Radhoštěm a ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižení v Uherském Hradišti, Oblastní odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a Slabozrakých v Uherském Hradišti, Klubem seniorů v Rožnově pod Radhoštěm a Klubem důchodců v Hutisku Solanci projekt s názvem Škola spotřebitele: Vzdělávací akce pro seniory ve Zlínském kraji. 

V rámci tří vzdělávacích cyklů bylo celkem 53 účastníků ve třech městech a obcích Zlínského kraje během čtyř setkání seznámeno s právy spotřebitele z kupních smluv a průběhem reklamací, s různými způsoby uzavírání smluv, s nekalými obchodními praktikami a ochranou před nimi, problematice nákladů spojenými s bydlením zejména energiemi a právním vztahům k nemovitostem včetně úpravy výměnků a dědického práva.

Donátorům – Zlínskému kraji, Ministerstvu průmyslu a obchodu a městu Rožnov pod Radhoštěm, i výše uvedeným spolupracujícím organizacím za finanční podporu a pomoc při realizaci děkujeme. 

Zdroj: Redakce SOS MaS, z. s.