Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je hračka, která je nebezpečná. Jedná se o vláček na baterie, který na pájeném spoji uvnitř hračky mnohonásobně překračuje množství obsahu olova.

Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu v nabídce pro děti hračku na 2 baterie AA vláček, který se skládá ze dvou mašinek a dvou vagónků. Výrobek je zabalen v průhledném plastovém obalu s papírovým podkladem, kde se nachází ilustrační obrázek pro vkládání baterií s instrukcemi v čínských znacích. Hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců.
Zkušební laboratoř potvrdila, že na pájeném spoji uvnitř hračky bylo mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 62,5 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 % a obsahu kadmia až na hodnotu 0,0799 % oproti povolené limitní hodnotě 0,01 % dle nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS).
Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Dále výrobek neměl označení CE, neměl kompletní identifikaci výrobce a dovozce a nebyly k němu přiloženy další předepsané informace a upozornění v českém jazyce. Tím
výrobek nesplňuje požadavky nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.
Česká obchodní inspekce uložila distributorovi opatření (§ 18a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je stažení výše jmenovaného výrobku z trhu. Hračka byla nahlášena do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety
Gate.


Informace o výrobku:
Hračka na baterie „Vláček“
Značka: CRH
Číslo modelu: neuvedeno
Číslo výrobní série: neuvedena
EAN: obal, hračka
Výrobce: neuveden
Dovozce: neuveden
Distributor: HQ SANG s.r.o., Spáčilova 1257/2, 618 00 Brno
DHH comfort s.r.o., Černovičky 1386/26, 627 00 Brno
Země původu: Čína
Čárový kód: 20000048572

 

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu nebezpečnou hračku na baterie 3 x 1,5 V ve tvaru tuleně s balónkem, materiál hračky plast a kov. Hračka je zabalena v papírové krabici, na které jsou uvedeny informace. Hračka není vhodná pro děti do 3 let.
Zkušební laboratoř potvrdila významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 68,9 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativypředstavuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Dále ČOI zjistila, že výrobek není opatřen kompletní identifikací výrobce a dovozce a další informace a upozornění nebyly uvedeny v českém jazyce, tím výrobek nesplňuje požadavky nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických
požadavcích na hračky.
Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, uložila distributorovi ochranné opatření (§ 18a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je stažení výše jmenovaného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen do systému rychlé
výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.


Informace o výrobku:
Hračka na baterie „Stunt Sea Lion“
Značka: DIDAI
Číslo modelu: NO.LD.-128A
EAN: 5961177000000
Číslo výrobní série: neuvedeno
Výrobce: MADE IN CHINA
Dovozce: neuveden
Původ výrobku: Čína

Zdroj: Česká obchodní inspekce. www.coi.cz