Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila přítomnost nepovolené látky v potravině TESCO Rozinky Sultana, balení: 200 g, s označením data minimální trvanlivosti do: 4/2023, šarže: L220953V9871.

Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři potvrdil přítomnost minerálního oleje, který není potravinářskou látkou a nesmí být v potravinářském výrobku obsažen.

Množství nepovoleného oleje činilo 397 mg/kg a výrobce tak porušil nařízení č. 1333/2008 Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách.

Inspektoři SZPI nařídili kontrolované osobě, společnosti Tesco Stores ČR a.s., aby uvedenou šarži potraviny neprodleně stáhla z tržní sítě.

Potravinářská inspekce důrazně nedoporučuje konzumaci spotřebitelům, kteří mají uvedenou šarži potraviny doma.

Informace o zjištění byla notifikována do evropského systému rychlého varování pro potraviny RASFF.

       

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633. Dostupné on-line: Státní zemědělská a potravinářská inspekce | SZPI varuje před konzumací rozinek s minerálními oleji (gov.cz)