Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Mottem letošního Světového dne vody je „Water for peace“. To připomíná, že voda nemusí být jen strůjcem míru, ale také konfliktů. Během letošního Dne vody upozorňuje Organizace spojených národů (OSN) na to, že tři miliardy lidí z celého světa jsou závislé na vodě, která přetéká přes státní hranice, přitom jen 24 států včetně České republiky disponuje dohodami o spolupráci pro veškerou sdílenou vodu.

Právě vlastnictví vody může vést ke sporům a konfliktům mezi státy, do budoucna bude tato situace umocněna i klimatickou krizí. „Světový den vody je dobrou příležitostí si připomenout, jak je důležité nepřehlížet vlivy klimatické změny a vodu neustále ochraňovat jako nejcennější živel. Bez vody nedokáže žít nikdo. Vodu potřebuje k životu každý člověk na planetě, zvířata i rostliny, důležitá je pro zemědělství a průmysl, a jsou to právě extrémní meteorologické jevy, které mohou vést k migraci, hospodářským krizím a k dalšímu prohlubování sociální nerovnosti,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ministerstvo životního prostředí se ochranou vody dlouhodobě a intenzivně zabývá. Poslanecká sněmovna aktuálně projednává ústavní ochranu vody a tzv. havarijní novelu vodního zákona Návrh havarijní novely na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, jak postupovat v případě havárií a zvyšuje za ně sankce. Mimo jiné zavádí i kontinuální sledování vypouštěných odpadních vod největšími znečišťovateli a zřizuje digitální registr výpustí.

V oblasti problematiky sucha má Česko od loňského léta „aktualizovanou“ preventivní Koncepci ochrany před následky sucha a nyní i svůj Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Ten vznikl na základě plánů pro sucho pro území jednotlivých krajů. Dokument vypracovalo MŽP společně s Ministerstvem zemědělství a bude se o něj opírat Ústřední komise pro sucho při rozhodování o opatřeních ve stavu akutního nedostatku vody. Aktualizovat se bude jednou za čtyři roky.

Navrácení vodních toků do přirozeného stavu a zadržování vody v krajině jsou další aktivity, které resort podporuje. Na opatření ve volné krajině je možné využít financování ze současného Operačního programu Životní prostředí, který má pro obce, podnikatele, nevládní organizace, ale i občany do roku 2027 k dispozici téměř 5,4 miliardy korun.

„Úsilí České republiky v ochraně vody nezůstává bez uznání. Letos budeme jako první evropská země oceněni za pokrok v plnění cíle udržitelného rozvoje 6, do kterého spadá například zlepšení kvality vody snížením znečištění. Ocenění uděluje Organizace spojených národů, která zároveň připravuje publikaci představující silné stránky našeho vodního hospodářství. Věřím, že toto ocenění nebude pouze prestižním uznáním pro naši zemi, ale také přispěje k rozvoji ochrany vody nejen v Evropě,“ dodal ministr Hladík.

Tradice Světového dne vody započala v roce 1993, kdy jím byl Organizací spojených národů vyhlášen právě 22. březen. V tento den si celý svět připomíná důležitost vody pro život a zároveň problémy, které způsobují její nedostatek. Více si můžete přečíst na stránkách OSN.

 

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Tisková zpráva ze dne 22. března 2024

Dostupné on-line: Světový den vody 2024: Voda pro mír