Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Nižší ceny za volání a SMS do zemí EHP

Od 15. května 2023 došlo ke snížení maximálních cen mezinárodního volání a SMS do zemí EHP, které jsou regulovány novelizovaným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120. Snížení cen odráží posílení české koruny oproti euru v prvním čtvrtletí roku 2023 meziročně o 3,19 %. Od uvedeného data tak dotčení operátoři nesmějí účtovat za minutu volání z ČR do zemí EU, Lichtenštejnska, Norska a na Island vyšší jednotkovou cenu než 4,531 Kč bez DPH (0,19 eura), tj. 5,483 Kč s DPH a za odeslání jedné SMS částku vyšší než 1,431 Kč bez DPH (0,06 eura), tj. 1,731 Kč s DPH.
Tyto maximální ceny se každoročně přepočítávají z cenových stropů stanovených v eurech podle průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března daného roku Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku EU.

Aktualizace cen regulovaného roamingu od 15. května 2023

V souladu s nařízením EU o roamingu č. 2022/612 byly od 15. května 2023 aktualizovány maximální velkoobchodní roamingové ceny, které si tuzemští mobilní operátoři mohou účtovat za regulovaný roamingový provoz.
Po přepočtu průměrem referenčních směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou (ECB) 15. ledna, 15. února a 15. března 2023 (ve výši 23,850 Kč/EUR) jsou tyto stropy od 15. května 2023 ve výši 0,5247 Kč za minutu volání, 0,0954 Kč za SMS a 42,9306 Kč za 1 GB
dat (všechny ceny jsou uvedeny bez DPH).

V jakém případě se změna dotýká zákazníků

Výše popsané změny se dotknou primárně velkoobchodních plateb. Změna velkoobchodní ceny za roamingové datové služby má však vliv i na úpravu roamingových datových limitů u tzv. otevřených datových balíčků, u kterých je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena, tj. aktuálně 42,9306 Kč/GB.
Automaticky se mezi ně řadí např. neomezené datové tarify (bez ohledu na to, jestli tarif obsahuje také jiné mobilní služby – hlas, SMS).
Příklady datových limitů:
Pokud je tarif otevřeným datovým balíčkem, pak se roamingový datový tarif pro EU vypočítá podle vzorce: maloobchodní cena celého tarifu bez DPH / velkoobchodní strop – tedy 42,9306 Kč x 2. Například v případě, že tarif s 15 GB by stál 300 Kč bez DPH, roamingový datový
limit v rámci EU bude 13,976 GB (300 / 42,9306 * 2).
V případě neomezeného datového tarifu za cenu 900 Kč by pak byl datový limit 41,928 GB.

Zdroj: Český telekomunikační úřad. Monitorovací zpráva 5/2023 ze dne 23. 5. 2023. Dostupné on-line: mz-2023-05.pdf (ctu.cz)

Obrázek: pixabay.com