Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce vydala minulý týden tiskovou zprávu v níž informuje o tom, že v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %. Sice se nejedná se o obraz trhu, protože v tomto případě jsou kontroly ČOI převážně cílené na internetové prodejce, na které je větší množství podání spotřebitelů, nebo kde v minulosti byly odhaleny problémy.

V čem obchodníci nejčastěji pochybili? Nedodržovali povinnost řádně informovat spotřebitele o možnostech reklamace, dále pak někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě, což tedy znamená, že vůči spotřebiteli použili nekalou obchodní praktiku.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. si uvědomuje, že ne vždy za pochybením je přímo záměr ze strany podnikatele. Pro menší subjekty může být mnohdy obtížné sledovat změny v právní úpravě ochrany spotřebitele, ke kterým pravidelně dochází. Neznalost zákona však neomlouvá!

V lednu letošního roku právní úprava ochrany spotřebitele doznala opět výrazných změn, na což opět řada podnikatelů nezareagovala tak, jak by měla tedy, úpravou svých obchodních podmínek. 

Seminář pro podnikatele

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. nabízí podnikatelům seminář, v rámci něhož budou účastníci seznámeni se základními povinnostmi podnikatelů vůči spotřebitelům v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb v obchodě. Získají detailní přehled o způsobu a formě vyřizování reklamací, v případě e-shopů s informačními povinnostmi vůči spotřebitelům atd. Seminář je určen pracovníkům zodpovědným za vyřizování reklamačních nároků spotřebitelů, podnikatelům a živnostníkům, ale také pracovníkům státní správy a samosprávy, sociálním pracovníkům…

Seminář je zaměřen na výklad nejdůležitějších právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, včetně seznámení se zásadními změnami v návaznosti na účinnost novely občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele z 6. 1. 2023.

Pozornost bude věnována také možnostem mimosoudního řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli.

Obsah semináře:

Zákon o ochraně spotřebitele

Ochrana slabší strany a spotřebitele (také podle nového Občanského zákoníku)

Povinnosti prodávajícího a reklamační řízení

Smlouvy uzavírané na dálku (e-shopy), smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání…

Zaujala Vás naše nabídka? Rádi Vám připravíme školení ušité na míru Vašim pracovníkům, dle Vašich individuálních požadavků, proškolíme pracovníky přímo v prostorách Vaší firmy, dle Vašich časových možností… Neváhejte nás kontaktovat.

*Pro zájemce, kteří si chtějí ověřit své znalosti ze školené problematiky. Na základě úspěšně zvládnutého písemného testu v rozsahu cca 30 minut, bude vydáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu SOS MaS, z. s…

Informace:
– tel. 607 398 511
– e-mail: pravnik@sos-msk.cz
– osobně na adrese sdružení

Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Tisková zpráva České obchodní inspekce ze dne 17. 3. 2023. Dostupné on-line: Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon – COI