Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (síť CPC) schválila dokument s pěti základními principy férové reklamy

ve vztahu k dětem.

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (síť CPC – Consumer Protection Cooperation) schválila dokument s pěti základními principy férové reklamy ve vztahu k dětem. Tyto principy byly sestaveny skupinou zástupců orgánů ochrany spotřebitelů a orgánů ochrany osobních dat u příležitosti Evropského roku mládeže 2022.

Obchodní modely v digitálním prostředí jsou čím dál více založeny na využívání osobních dat pro obchodní účely. Z tohoto důvodu evropské orgány pro ochranu spotřebitelů a ochranu osobních dat spolupracují za účelem vzájemné podpory dozorových aktivit na základě příslušných právních předpisů.

Za tímto účelem Evropská komise a sekretariát Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (nezávislý evropský subjekt, který přispívá k jednotnému uplatňování pravidel ochrany údajů v celé Evropské unii) organizují společné workshopy zaměřené na výměnu názorů a spolupráci mezi orgány ochrany spotřebitelů a orgány ochrany osobních údajů. K prohloubení této spolupráce byla ustavena pracovní skupina, která zpracovala dokument s pěti základními principy férové reklamy ve vztahu k dětem. Tento dokument zohledňuje základní požadavky spotřebitelské legislativy i právních předpisů na ochranu osobních údajů ve vztahu k reklamě zaměřené na děti. Dokument obsahuje pět základních principů, které by měly být respektovány ze strany obchodníků. Ti by se měli zdržet určitých praktik ve vztahu k dětem a současně by měli zajistit dostatečnou informovanost subjektů dat o využití osobních údajů pro účely reklamy.  

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise, kde je ke stažení i samotný dokument s pěti základními principy reklamy ve vztahu k dětem (v angličtině):

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/cooperation-between-consumer-and-data-protection-authorities_en

Zdroj: www.mpo.cz. Dostupné on-line: Pět základních principů férové reklamy ve vztahu k dětem | MPO