Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Nezadlužím se!

PROJEKT FINANČNÍ PORADENSTVÍ, OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZVLÁŠŤ ZRANITELNÉ SPOTŘEBITELE-SENIORY

Projekt Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. realizovaný v rámci projektu Finanční poradenství, osvěta a vzdělávání pro zvlášť zranitelné spotřebitele – seniory byl finančně podpořen z grantové výzvy Československé obchodní banky, a. s.

Cílem projektu je zvýšit právní a funkční gramotnost seniorů ve vztahu k finančním produktům, zejména v oblasti prevence nezodpovědného zadlužování.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. spustilo nové webové stránky pro seniory www.nezadluzimse.cz.

 

BannerSOSNezadluzimse

Prostřednictvím webové prezentace, přednáškových akcí i distribuce tištěných informačních materiálů – letáků přispějeme ke zvýšení informovanosti obyvatel v seniorském věku v oblasti financí a znalosti základních pojmů týkajících se finančního práva. Bude podpořeno efektivnější využívání práv ze strany spotřebitelů, kteří jsou v postavení slabší strany smluvního vztahu, a tím dojde i k eliminaci negativních dopadů protiprávního nebo neetického chování některých firem působících na finančním trhu. Podpoříme připravenost seniorů a handicapovaných osob na manipulace ze stran finančních obchodních zástupců a jejich kritický náhled na všudypřítomnou reklamu propagující úvěrové produkty.

Na semináře určené pro seniory či handicapované osoby se mohou těšit v z Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Semináře jsou pro cílovou skupinu bezplatné

Preventivní informační leták přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel v seniorském věku v oblasti financí a znalostí základních pojmů týkajících se finančního práva.

Letáček ke stažení ve formátu pdf naleznete zde: Spotřebitelský úvěr

 

 

.