Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Neotvírejte!

PROJEKT INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRO SENIORY „NEOTVÍREJTE!“

Projekt realizovaný Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. s názvem Informační kampaň pro seniory NEOTVÍREJTE! byl poprvé finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 – Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. spustilo nové webové stránky pro seniory www.neotvirejte.cz.

Tyto stránky poskytují základní informace o právech seniorů poškozených nekalými obchodními a jinými praktikami, právech seniorů, kteří se stali obětí trestné činnosti, a v neposlední řadě informace o institucích a subjektech, které v těchto těžkých životních situacích poskytují odbornou pomoc.
Senioři či pečující osoby jsou prostřednictvím těchto stránek varováni o aktuálních hrozbách, aktivitách různých podvodných firem, nových tricích prodejců apod.

V rámci projektu byly vytvořeny informační materiály (letáky), které obsahují základní informace a  kontakty na místa pomoci, tak aby je senioři měli k dispozici pro případ potřeby. Letáky odkazující na podrobnější internetovou prezentaci dále obsahuje základní práva obětí trestných činů, základní zásady bezpečného chování seniorů. Účelem je působit na seniory preventivně

 Z preventivně informačních letáků se senioři dozví základní zásady bezpečného chování, kontakty na tísňové linky a další místa pomoci.

Letáček ke stažení ve formátu pdf naleznete zde: Senioři-Moravskoslezský kraj

 

V roce 2015 na tuto aktivitu navazujeme, přinášíme další témata jako bezpečné chování na internetu pro seniory, problematika svéprávnosti…

 

Nově byl v roce 2015 vydán leták zaměřený na problematiku smluv uzavřených prostřednictvím telefonu – POZOR na to, kdo Vám volá!

 leták Pozor na to, kdo Vám volá! Moravskoslezský kraj