Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Dne 13. března 2023 zveřejnila Evropská komise zprávu o fungování systému rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky Safety Gate za rok 2022. Zpráva zahrnuje statistické přehledy o výrobcích, které nevyhověly požadavkům právních předpisů Evropské unie a v průběhu roku 2022 byly zjištěny orgány dozoru jednotlivých členských států EU a EHP (Evropského hospodářského prostoru). Zpráva zahrnuje také stručné informace o společných kontrolních akcích (Coordinated Activities on the Safety of Products), informace o mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti výrobků, upozornění na význam online prodeje výrobků a upozornění na budoucí právní předpis stanovující požadavky na bezpečnost výrobků v Evropské unii. Zpráva a výsledky byly prezentovány komisařem pro spravedlnost, panem Didier Reyndersem, v rámci akce RAPEX Media Event. Součástí této akce byla výstavka vybraných nebezpečných výrobků.

Komisař Didier Reynders v rámci prezentace výsledků Safety Gate 2022 zdůraznil význam Safety Gate v ochraně spotřebitelů před nebezpečnými výrobky, ať již byly zakoupeny v kamenných obchodech nebo online. Poukázal na to, že Safety Gate je spolehlivým prostředkem k rychlé a efektivní výměně informací mezi orgány dozoru členských států EU a EHP. Tento nástroj je třeba stále zdokonalovat, stejně tak je nezbytné neustále posilovat spolupráci mezi orgány dozoru členských států EU a EHP.   

V roce 2022 bylo validováno celkem 2 117 varování o nebezpečných výrobcích.  Prostřednictvím Safety Gate bylo distribuováno celkem 3 932 následných oznámení, která jsou důkazem toho, že členové sítě oznámení sledují a nebezpečné výrobky na svých územích aktivně vyhledávají.

Nejčastěji oznamovanou kategorií výrobků byla kategorie hraček (23 %), dále následovala kategorie motorových vozidel (16 %), následovaná kategoriemi kosmetických přípravků (10 %), oděvů, textilních a módních výrobků (9 %) a elektrických zařízení a vybavení (8 %).

Hlavními důvody pro vložení oznámení do Safety Gate bylo riziko chemické (35 %), riziko zranění (25 %), následovalo riziko udušení (14 %), riziko úrazu elektrickým proudem (9 %) a riziko požáru/vznícení (9 %).

Další informace jsou k dispozici na webové stránce Evropské komisehttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1608.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor živností a spotřebitelské legislativy. Tisková zpráva ze dne 20. 3.2023. Dostupné on-line: Systém rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky – výsledky za rok 2022 | MPO