Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Ať už sháníme něco na sebe, vybavení pro děti nebo na sport, knihy, elektroniku nebo automobil, může být zajímavou alternativou pořízení věci již použité, věci s drobnou vadou, či věci bez perfektního obalu.

Věci, které mohou ještě velmi dobře posloužit svému účelu, přestože již byly použity, či věci, které shodou okolností mají vadu, která nebrání jejich dalšímu užívání, si určitě zaslouží naši pozornost a další šanci!

Šetříme nejen vlastní finance, ale také zdroje a tím i životní prostředí

Nákupem zboží z druhé ruky můžeme ušetřit významné finanční částky. I ti, kteří k takovému nákupu nejsou zrovna nuceni svou finanční situací nebo jinými okolnostmi, jistě ocení výraznou slevu oproti nákupu nového nebo bezvadného zboží. Přínos pro vlastní peněženku ale není jediným benefitem takovéhoto nákupu. Na výrobu každé věci bylo totiž potřeba vynaložit spoustu lidské práce, času a bylo spotřebováno hodně přírodních zdrojů (materiálu, vody a paliva).

Nebylo by škoda, aby věc, která může ještě dobře posloužit, jen tak skončila třeba na skládce?

Nákupem a prodejem věcí z „druhé ruky“ pomáháme zpomalovat cyklus věcí a snižujeme množství vyprodukovaného odpadu. Každý tak můžeme přispět k ochraně přírody pro další generace.

U každého jednotlivého nákupu by odpovědný spotřebitel měl však zvážit také druhou stránku celé transakce, a to jaká práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se k takovému nákupu váží. Pokud koupíme v secondhandu módní kousek za pár desetikorun patrně naše práva z případných vad, nebudou pro naše rozhodování hrát takovou roli, jako v případě nákupu elektroniky či jiného dražšího zboží. 

Jak se tedy liší naše práva, pokud se rozhodneme koupit již použitou věc?

Předně je třeba zdůraznit, že použité zboží a zboží zakoupené s dopředu oznámenou vadou, lze v případě výskytu vady u prodávajícího reklamovat! Od nového zboží se však může lišit doba, v níž se vada musí projevit. Při prodeji použitého spotřebního zboží totiž lze zkrátit jinak platnou 24 měsíční lhůtu až na polovinu, tedy na 1 rok. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady však musí prodávající vyznačit např. v dokladu o koupi, nebo sjednat platně ve smlouvě, případně v obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy. Kupující by tedy měl dopředu vědět, že doba pro uplatnění práv z vad bude zkrácena!

Pozor ne všechny vady lze u použitého zboží reklamovat! Reklamovat nelze vady odpovídající míře používání, kterou věc měla v době převzetí kupujícím ani vady, s nimiž byl kupující předem seznámen a na něž mu byla poskytnuta sleva. U ostatních vad může kupující podle závažnosti vady, nákladnosti jednotlivých řešení a ostatním okolnostem, po prodávajícím žádat odstranění vady, např. opravou, přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Nákup použitého zboží má však i další úskalí, zejména pokud kupujeme zboží, které fyzicky nevidíme, tzv. na dálku – při nákupu na internetu. Spotřebitel by se měl v takových případech chovat obzvláště obezřetně a dát si pozor zejména na neseriózní klamavé nabídky či dokonce přímo podvodné inzeráty.

Spotřebitelé si zvykli při nákupu na internetu hojně využívat lhůtu 14 dnů, tzv. lhůtu na rozmyšlenou, kdy mají možnost zboží vrátit bez udání důvodu a bez jakýchkoliv finančních postihů. Použité zboží na internetu však nezřídka prodávají i fyzické osoby, aniž by taková činnost byla podnikáním. Takováto kupní smlouva však není smlouvou spotřebitelskou a soukromý prodávající nemá vůči kupujícímu zcela stejné povinnosti jako je tomu u prodejců – podnikatelů! Nemá třeba povinnost při nákupu na dálku poskytovat kupujícímu lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu, povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů pod sankcí odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího…

Podobnou zkušenost udělal také pan Tomáš, který se původně rozhodl pro pořízení levnějšího použitého notebooku, přes aukční portál. Notebook, který dorazil, vcelku odpovídal popisu uváděnému prodejcem, možná až na pár škrábanců, pana Pavla však k touze koupený notebook vrátit vedly zcela jiné důvody. Pár dní po koupi totiž objevil v povánočním výprodeji jednoho e-shopu notebook nový za velmi výhodnou cenu a chtěl ten použitý do 14 dnů vrátit a zainvestovat raději do nákupu nového. Jelikož však prodávajícím byla soukromá osoba nepodnikatel, neměli jsme pro pana Tomáše v naší poradně dobrou zprávu. Notebook bez dohody s prodávajícím, vrátit bez udání důvodu nemůže.

 SOS MaS, z s. proto doporučuje před nákupem použitých věcí vždy zvážit všechny okolnosti nejen cenu, ale i stav a opotřebení věci v okamžiku převzetí kupujícím, délku lhůty pro uplatnění případných vad i právní postavení prodávajícího.

Zdroj: Redakce SOS MaS, z. s.