Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Elektronický odpad je jednou z nejrychleji rostoucích kategorií odpadů v EU, přitom jen necelých 40 % z jeho celkového množství je recyklováno.

Elektro zařízení – od praček a vysavačů až po chytré telefony a počítače – definují moderní svět a život bez nich si dnes dokážeme jen těžko představit. Odpad, který používáním elektronického zboží vzniká, je ale jednou z překážek ke snížení naší ekologické stopy.

Co je elektroodpad?

 

Elektroodpad či elektronický a elektrický odpad (v angličtině zkráceně e-waste) zahrnuje celou řadu různých výrobků, které již dousloužily a byly vyhozeny.

Co si pod tímto názvem můžeme představit?

  • velké domácí spotřebiče (jako jsou pračky či sporáky)
  • počítačová a telekomunikační zařízení (laptopy, tiskárny)
  • elektrospotřebiče (videokamery, fluorescenční lampy) fotovoltaické panely
  • malé domácí spotřebiče (vysavače, topinkovače)
  • ostatní kategorie (jako jsou zdravotnické přístroje a elektrické nářadí)

Recyklování elektroodpadu

 

Ačkoliv množství elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v EU vzrostlo ze 7,6 milionu tun v roce 2012 na 13,5 milionu tun v roce 2021, zvýšil se i sběr elektroodpadu. Celkové množství sebraných elektrických a elektronických zařízení stouplo z 3 milionů tun v roce 2012 na 4,9 milionu tun v roce 2021.

Recyklační postupy se v jednotlivých zemích EU liší. V roce 2021 se na špici unijních států ve sběru elektroodpadu umístilo Rakousko, kde na jednoho obyvatele připadá v průměru 15,46 kg.

Průměrně se v roce 2021 v EU sebralo 11 kg odpadu z elektrických a elektronických zařízení na jednoho obyvatele.

Proč recyklovat elektronický a elektrický odpad?


Vyřazená elektronická a elektrická zařízení obsahují potenciálně škodlivé materiály, které znečišťují životní prostředí a mohou představovat rizika i pro osoby zajišťující recyklaci elektroodpadu. Aby Evropa tento problém vyřešila, přijala právní předpisy, které zakazují používání určitých chemických látek, jako je například olovo.

Mnohé vzácné nerostné suroviny, které jsou zapotřebí v moderních technologiích, pocházejí ze zemí, které nerespektují lidská práva. Aby nebyly neúmyslně podporovány ozbrojené konflikty a porušování lidských práv, přijali poslanci požadavek, aby evropští dovozci vzácných nerostů prověřovali své dodavatele.

Jak snížit množství elektroodpadu?


V březnu 2020 předložila Evropská komise nový akční plán pro oběhové hospodářství, který stanovuje snížení množství elektronického a elektrického odpadu jako jednu ze svých klíčových priorit. Méně elektroodpadu bude, když přestaneme elektroniku tak rychle vyhazovat. Návrh Komise v tomto směru nastiňuje i cíle, jako je zavedení takzvaného „práva na opravu“ a obecné zlepšení opětovného používání či zavedení jednotné nabíječky a systému odměn na podporu recyklace elektroniky.

USB typu C se do konce roku 2024 stane běžnou nabíječkou pro většinu elektronických zařízení v EU. Do 28. dubna 2026 budou muset být notebooky vybaveny portem USB typu C.

V březnu 2023 Komise předložila nový návrh na podporu oprav zboží. V rámci právní záruky by po prodejcích požadovala, aby výrobky opravovali, pokud nebude levnější je vyměnit. Nad rámec záruky by poskytla práva, která by opravy usnadnila a zlevnila.

EU přijala pravidla pro sběr, zpracování a recyklaci elektrických a elektronických zařízení s cílem řešit problém rostoucího množství elektronického odpadu.

V únoru 2023 Komise předložila návrh aktualizace směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních s cílem implementovat rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se rozsahu povinností výrobců fotovoltaických panelů.

Parlament a Rada dosáhly předběžné dohody o aktualizaci v listopadu 2023. Rovněž se dohodly, že do roku 2026 by Komise měla směrnici přezkoumat a v případě potřeby navrhnout další změny spolu s komplexním vyhodnocením jejího dopadu na společnost a životní prostředí.

Poslanci Evropského parlamentu budou o dohodě hlasovat na plenárním zasedání na začátku února.

Postoj Parlamentu

 

V únoru 2021 Parlament přijal usnesení o akčním plánu pro oběhové hospodářství. Poslanci požadují další opatření, aby se EU mohla stát do roku 2050 uhlíkově neutrální, ekologicky udržitelnou a netoxickou plně oběhovou ekonomikou. Součástí by měla být také přísnější pravidla pro recyklaci a závazné cíle pro rok 2030 pro používání a spotřebu materiálů.

V otázce elektronického odpadu poslanci požadují, aby EU podpořila delší životnost produktů prostřednictvím principů opětovného použití a dostupnější opravitelnosti. 

 

 

Zdroj: Evropský parlament, Tisková zpráva ze dne 2.2.2024

Dostupné on-line: Elektroodpad v EU