Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Český telekomunikační úřad provedl kontroly výdejních míst zajišťovaných smluvními partnery provozovatelů poštovních služeb. Předmětem kontroly bylo tentokrát dodržování § 16 zákona o poštovních službách – tedy poštovního tajemství.
Nejčastějším nešvarem bylo uložení zásilek v prostoru přístupném veřejnosti (před prodejním pultem, na okenním parapetu nebo dokonce i na barovém pultu).
Chráněnými informacemi jsou totiž i adresní údaje odesílatele a adresáta, které jsou takto vystaveny ke zhlédnutí neoprávněným osobám – nehledě na nedostatečnou
ochranu takových zásilek např. před zcizením.
Výdejní místa zajišťovaná smluvními partnery provozovatelů poštovních služeb jsou místa, kde je často umožněn pouze výdej zásilek, vzácněji i podání. Jedná se
typicky o trafiky, prodejny smíšeného zboží nebo čerpací stanice.
Vzhledem k nárůstu počtu tohoto typu provozoven se ČTÚ rozhodl pro systematičtější kontroly dodržování ustanovení zákona, které se týkají poštovního tajemství. Úřad provedl v období leden – srpen 2022 celkem 259 kontrol, nejvíce
u provozovatele Zásilkovna, po několika desítkách u Balíkovny, České pošty, PPL a DPD. Celkem bylo zjištěno pochybení ve 30 případech. Maximální sazba pokuty je podle § 37a odst. 6 písm. b) 2 000 000 Kč.

Zdroj: Monitorovací zpráva Českého telekomunikačního úřadu 11/2022. Dostupné on-line: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c-11/2022/obrazky/mz-2022-11.pdf