Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné environmentální riziko. Jde o hračku na baterie ve tvaru včelky, číslo modelu 2152B.

Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu nebezpečnou hračku na baterie a dálkové ovládání ve tvaru včelky. Hračka je zabalena v papírové krabici s plastovým průhledem, na které jsou uvedeny informace a označení CE. Hračka není vhodná pro děti do 3 let. Materiál je plast a kov.

Zkoušky provedené odbornou laboratoří potvrdily, že na pájeném spoji uvnitř hračky je mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 46,7 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – směrnice 2011/65/EU – RoHS) představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

Dále nebyly na výrobku uvedeny informace a bezpečnostní instrukce v českém jazyce, ale jen v cizích jazycích (nesplnění požadavků NV č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky). K výrobku také nebyl připojen údaj o maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno (ukládá ust. § 6 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh).

Česká obchodní uložila distributorovi zákaz distribuce a stažení výrobku z trhu nebo z oběhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

 

Informace o výrobku:

 

Značka: neuvedena

Číslo modelu: 2152B

Číslo výrobní série: neuvedeno

EAN: 5902230135734

Výrobce: Shantou Create Toys Industrial Co., Ltd, 1-2 Floor,

6 Buldingg Guanghua Industry Area, Chengliang Road, Chenghal, District, Shantou City, China

Dovozce: VENE POINT, ul. Lwowska 146A, 22-300 Krasnystaw, Polska

Zdroj: Tisková zpráva České obchodní inspekce ze dne 18. 1. 2022. Dostupné on-line: ČOI zakazuje na trhu hračku na baterie v podobě včelky kvůli olovu – COI