Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR byla nabízena k prodeji hračka, která představuje vážné environmentální riziko. Jedná se o hračku na baterie – žehličku, která byla spotřebitelům nabízena pod značkou SPARKYS. Hračka výrazně překročila limit olova.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné environmentální riziko. Jedná se o bateriovou hračku – žehličku s napájením AA baterie 2 x 1,5 V, která není vhodná pro děti do 3 let. Hračka je uložena v papírové krabičce s průhledem. Na obalu jsou informace: identifikační údaje výrobku, vyrobeno v Číně, dovozce, informace k použití výrobku, označení „CE“.

Zkušební laboratoř potvrdila, že na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno překročení obsahu olova. Olovo bylo naměřeno až na hodnotu 65,5 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 % (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2011/65/EU – RoHS). Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Dále u výrobku chybí identifikační údaje výrobce a označení CE, ačkoliv to povaha výrobku umožňuje (výrobek tak neodpovídá požadavkům nařízení vlády č. 481/2012 Sb.). Zároveň neodpovídá požadavku nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, co se týká uvedení údajů o výrobci.

Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, uložila distributorovi ochranné opatření (dle ust. § 18a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb.), kterým je zákaz distribuce výrobku na trh. Výrobek byl nahlášen do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.

Informace o výrobku:

Hračka na baterie „Žehlička“

Značka:                                                            SPARKYS

Číslo modelu:                                                   28BB-100541

EAN:                                                                8592525058298

Výrobce:                                                          B&B TOYS (HONGKONG) Co., Ltd., Wenguang Road, Chengua stree Chenghai Shantou City, China 515800

Dovozce:                                                         HM Studio, a.s., Průmyslová 504, 25070 Postřižín

Původ výrobku:                                               Čína

Zdroj: Česká obchodní inspekce, tisková zpráva ze dne 27. 6. 2022. Dostupné on-line: https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-hracku-na-baterie-zehlicku-sparkys/