Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Městský soud v Praze rozhodl, že Energetický holding Malina je v úpadku a určil insolvenčního správce. Věřitelé mají dva měsíce na přihlášení pohledávek!!! Schůze věřitelů, kde se má rozhodovat o reorganizaci firmy, se bude konat na konci srpna.

Pro věřitele to nyní znamená, že jim začala běžet dvouměsíční lhůta pro přihlášení pohledávek. 

Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je zveřejněn na adrese ISIR.justice.cz a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) včetně pokynů pro jejich vyplnění spolu se vzorově vyplněným formulářem.
K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. Přihláška včetně příloh se podává soudu dvojmo.