Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI ZAKAZUJE NA TRHU AUTÍČKO „STUNT RADIO CONTROL“

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu se nabízí hračka „Autíčko STUNT RADIO CONTROL“. Hračka mnohonásobně překračuje obsah olova i kadmia oproti povoleným limitům. Také informace, že hračka není vhodná pro děti do tří let, je na obalu uvedena pouze v anglickém jazyce.

ČOI objevila na českém trhu v nabídce hračku, která představuje riziko pro životní prostředí. Jde o plastové elektrické autíčko, které se nabízí a prodává pod názvem „STUNT RADIO CONTROL“. Hračka je na baterie a dálkové ovládaní. Výrobek je napájený 4 bateriemi 1,5 V, typu AA, dálkové ovládání je napájeno 2 bateriemi shodného typu. Hračka je označena značkou shody CE a i s dálkovým ovládáním je uložena v papírové krabici oranžové barvy s vyobrazením výrobku a rovněž s označením značkou shody CE. Informace o funkci jednotlivých tlačítek na dálkovém ovládání, i na samotném autíčku, jsou uvedeny pouze v anglickém jazyce. Obal hračky je označen piktogramem nevhodné pro děti do tří let.

Zkoušky provedené laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky evropské směrnice (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení obsahu olova i kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Rovněž i informace, že hračka není vhodná pro děti do tří let, protože obsahuje malé části, je uvedena pouze v anglickém jazyce.

Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu uložila distributorovi ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z distribuce. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu RAPEX na MPO.

Originál výrobek v nabídce                                Schema dálkového ovládání a zapojení baterií

 

Identifikační údaje výrobku:

 

Název výrobku:                                 „STUNT RADIO CONTROL“

Značka:                                              JIN XING TOYS ™

Číslo modelu:                         NO. 999G-1A

EAN:                                                 neuveden

Výrobce:                                            neuveden

Dovozce:                                            neuveden

Původ výrobku:                                 made in China

Zdroj: ČOI