Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Naše služby

PORADENSTVÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.

Komu je poradenství SOS MaS, z.s. určeno:

Spotřebitelům – občanům, kteří při uzavírání a plnění smluv nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

SOS MaS, z.s. poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.

Jak SOS MaS, z.s. pomáhá:

SOS MaS, z.s. poskytuje rady podle Zákona na ochranu spotřebitele, Občanského zákoníku a dalších, jak má spotřebitel postupovat. Umožňuje spotřebitelům konzultovat spotřebitelské smlouvy – jsou to smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Rady mají formu doporučení, konečné rozhodnutí a postup je vždy na spotřebiteli!
SOS MaS, z.s. z pozice neziskové organizace, která nedisponuje autoritativními pravomocemi, klienta nezastupuje.

Podmínky poradenství SOS MaS, z.s.:

Poradenství je klientům poradny poskytováno zdarma.

Pro podnikatele:

SOS MaS, z.s. pořádá pro zájemce z řad podnikatelů a úřadů odborné semináře pro pracovníky jejich provozoven.
Semináře jsou určeny pro pracovníky zodpovědné za vyřizování reklamací, pracovníkůmměstských, obecních a živnostenských úřadů,
pracovníkům callcenter i samotným podnikatelům.
Bližší informace na stránce Odborné semináře

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. připravilo pro podnikatele a firmy novou službu, v rámci které bude zájemcům poskytnuto právní poradenství při vytvoření nových obchodních podmínek, případně kontrola stávajících obchodních podmínek.
Bližší informace na stránce OK podmínky

Podpora činnosti SOS MaS, z.s.:

SOS MaS, z.s. je nezisková organizace. Provoz organizace je financován dotacemi, hlavním donátorem je MPO. Dotace však pokrývají jen 70% nákladů, ostatní náklady musí organizace uhradit z vlastních zdrojů.Pokud se domníváte, že činnost SOS MaS, z.s. je potřebná, můžete ji podpořit jakoukoli finanční částkou na č.ú. 2200104372/2010 – Fio banka a.s.

Za podporu děkujeme.