Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Erasmus+

Mezinárodní projekt

Schůzka v Turíně

Zpráva z fokusové skupiny

Případové studie

Vzdělávací materiály pro lektory

Ověřování kvality vzdělávacího programu

Schůzka v Paříži

Pět evropských spotřebitelských organizací, Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z České republiky, Federconsumatori Piemonte z Itálie, Union of Working Consumers of Greece z Řecka, Lithuanian National Consumer Federation z Litvy a Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska přijalo výzvu Evropské Komise pro Erasmus+ (číslo 2018-1-SK01-KA204-046393) v oblasti Strategického partnerství a začalo implementovat společný projekt pro podporu inovací, výměny zkušeností a odborných znalostí mezi různými druhy organizací.

Cílem společného projektu je vytvořit a následně ověřit inovativní výukový program nazvaný Rozvoj klíčových kompetencí dospělých prostřednictvím inovativního programu spotřebitelského vzdělávání. Školící program je navržený pro cílovou skupinu nezaměstnaných dospělých jednotlivců do 29 let, kteří jsou charakterizováni jako riziková skupina s předčasně ukončeným sekundárním vzděláním a s nedostatkem kvalifikací a schopností.

 

                                        Erasmus book – KEY COMPETENCIES_August 2020

                                                                                                             5 ZEMÍ 10 LEKCÍ