Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

INFORMACE O PŘEDNÁŠKÁCH, BESEDÁCH A SEMINÁŘÍCH POŘÁDANÝCH                                                                  SDRUŽENÍM OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z. s.

NABÍDKA PRO ROK 2023

(PLATÍ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ)

V LETOŠNÍM ROCE NABÍZÍME TYTO OKRUHY PŘEDNÁŠEK PRO ZRANITELNÉ SKUPINY SPOTŘEBITELŮ (seniory, zdravotně handicapované občany):

1.téma: Spotřebitelské praktikum: Senioři, braňte se!

Obsahem semináře jsou informace o základních právech spotřebitelů v každodenních obchodních vztazích, o uplatňování práv z vad zboží a služeb, reklamačním řízení a jeho správném průběhu, dalších povinnostech prodávajících dle Zákona o ochraně spotřebitele, zvláštních právech spotřebitele v případě uzavírání smluv na dálku či mimo obchodní prostory, mimosoudním řešení případných sporů, o nekalých způsobech prodeje zboží a služeb, vše s důrazem na kupní smlouvy a smlouvy o dílo, jež jsou nejčastěji uzavíranými smlouvami.

Účastníci budou obeznámeni se změnami, které přinesla Novela Zákona o ochraně spotřebitele a novela Občanského zákoníku.

Seminář se mj. zaměřuje také na ochranu seniorů před specifickými druhy protiprávního jednání, spočívajících v uplatňování nekalých a podvodných praktik ze strany prodejců či zprostředkovatelů vůči této zranitelné skupině spotřebitelů. Spojení manipulativního jednání ze strany prodejců a důvěřivosti seniorů umožňuje celou řadu podvodů a nekalých jednání. Pachatelé zneužívají přirozených handicapů stáří a využívají vůči seniorům stále agresivnější formy jednání. Bohužel rostou také možné finanční škody, které seniorům z těchto smluv v podobě různých sankcí či přímo podvodného jednání hrozí. Spojením tohoto jednání a důvěřivosti seniorů vzniká celá řada podvodů nebo nekalých jednání, kterými se prodejci snaží přinutit seniory k souhlasu s nevýhodnou smlouvou.

Seminář jeho účastníky seznámení s manipulačními technikami, aktuálně nejčastěji používanými nekalými praktikami a účinnou obranou proti nim.

  1. téma : Náklady spojené s bydlením s důrazem na problematiku energií

Seminář se zaměřuje na problematiku rodinného rozpočtu jako celku, tedy na příjmové i výdajové položky s důrazem na položky typické v rozpočtech seniorských domácností.

Velkou pozornost je věnována zejména položkám souvisejících s bydlením, s důrazem na problematiku energií… Díky našim zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je neuvážená změna dodavatele energií, podpis nevýhodné smlouvy, rizika zprostředkování v energetických odvětvích… Spotřebitelé budou srozumitelnou formou a na reálných příkladech seznámeni se svými právy vyplývajícími z úpravy Energetického zákona a Občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy, smluvní ujednání o ceně – fixace, spot…, jednostranné změny podmínek/ceny, režim DPI, vyúčtování energií a reklamace vyúčtování, práva vůči zprostředkovatelům v en. odvětvích, povinnosti dodavatelů, dozorová činnost ERÚ, mimosoudní řešení sporů…), příspěvek na bydlení a opatření proti dopadům energetické krize.

Nabídka je určena klubům seniorů, poskytovatelům sociálních služeb, městům a obcím.

Pokud máte zájem o realizaci besedy/semináře kontaktujte nás na tel. čísle: 607 398 511 nebo emailem pravnik@sos-msk.cz

 

 

 

 

Beseda v Luhačovicích

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se SONS z.s. uspořádalo besedu v Luhačovicích Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 8. června 2021 Kde: Lázeňský...

Zrušení plánovaných akcí

Zrušení plánovaných akcí

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji a novému nařízení vlády ČR je Sdružení obrany spotřebitelů nuceno zrušit některé plánované akce – besedy pro spotřebitelskou veřejnost, které se měly konat v termínech do 3. listopadu 2020....

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Energie, bezpečí seniorů, nekalé praktiky Kdy: 7.října 2020 Kde: Knihovna, Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba Projekt je spolufinancován z...

Zrušení plánovaných akcí

Beseda v Hradci nad Moravicí

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Městským úřadem Hradce n.M. uspořádalo besedu v Hradci nad Moravicí Téma : Energie a bezpečí seniorů - nekalé praktiky Kdy: 24. září 2020 Kde: MěÚ Hradec nad Moravicí Projekt je spolufinancován z...

Beseda v Kunčicích pod Ondřejníkem

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Obecním úřadem Kunčice pod Ondřejníkem uspořádalo besedu v Kunčicích p.O. Téma : Energie a bezpečí seniorů - nekalé praktiky Kdy:  22 září 2020 Kde: Obecní úřad Kunčice p.O., 569 Projekt je...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spoluprací se Seniorpointem  Ostrava uspořádal besedu v Ostravě Téma: Vyznej se ve svém vyúčtování, Rodinný rozpočet Kdy: 18. září 2020 Kde: Seniorpoint Ostrava, U Tiskárny 1, Ostrava, 702 00  Projekt je...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Charitativním centrem Gabriel uspořádalo besedu v Ostravě. Téma : Energie a bezpečí seniorů - nekalé praktiky Kdy:  17. září 2020 Kde: Charitativní centrum Gabriel, Čujkovova 3165/40A, 700 30...

Beseda v Českém Těšíně

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spoluprací s Charitou Český Těšín uspořádalo besedu v Českém Těšíně Téma: Vyznej se ve svém vyúčtování, Rodinný rozpočet Kdy: 15. září 2020 Kde: Charita Český Těšín Projekt je spolufinancován ze státního...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s organizací Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Ostrava Poruba uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Energie a bezpečí seniorů - nekalé praktiky Kdy:  15, září 2020 Kde: Marie Majerové...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se Seniorklubem Ostrava uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Energie a bezpečí seniorů - nekalé praktiky Kdy:  15, září 2020 Kde: U Tiskárny 1, Ostrava Projekt je spolufinancován z rozpočtu...