Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

INFORMACE O PŘEDNÁŠKÁCH, BESEDÁCH A SEMINÁŘÍCH POŘÁDANÝCH                                                                  SDRUŽENÍM OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z. s.

 

 

 

NABÍDKA BESED PRO ROK 2024                                                                          PRO MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ

BESEDA NA TÉMA: Obrana proti nekalým praktikám a cílené manipulaci při uzavírání smluv

SOS MaS, z. s. v roce 2024 nabízí městům, knihovnám, klubům seniorů a organizacím pro zdravotně handicapované občany besedy/semináře pro seniory zaměřené na obranu před specifickými druhy protiprávního jednání, spočívající zejména v podvodném či „jen“ manipulativním jednání ze strany prodejců a obchodních zástupců.

Účastníci se dozví jak se bránit nejčastěji užívaným nekalým obchodním praktikám (klamavým a agresivním metodám prodeje)…

Obsah besedy

  • Jaké prodejní a manipulativní techniky prodejci používají, aby nás přesvědčili ke koupi i toho, co vůbec nepotřebujeme
  • Které praktiky jsou považovány za nekalé a tudíž zakázané, a jak se jim bránit (příklady zakázaných klamavých a agresivních technik)
  • Ochrana zákazníků ve specifických případech – rizika nákupů na internetu, nevyžádané hovory a návštěvy u spotřebitele doma, rizika při uzavírání smluv na dodávky energií…
  • Aktuálně nejčastější scénáře podvodů
  • Diskuse, individuální dotazy

Realizátor:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava Přívoz

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Renata Horáková, pravnik@sos-msk.cz, 607 398 511

Termíny a místa konání akcí naleznete v kalendáři na těchto webových stránkách.

Tyto akce jsou spolufinancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 2024, Olomouckého kraje, Statutárního města Ostrava a Statutárního města Olomouc.

                             

                                 

 

NABÍDKA PRO ROK 2023

(PLATÍ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ)

V LETOŠNÍM ROCE NABÍZÍME TYTO OKRUHY PŘEDNÁŠEK PRO ZRANITELNÉ SKUPINY SPOTŘEBITELŮ (seniory, zdravotně handicapované občany):

1.téma: Spotřebitelské praktikum: Senioři, braňte se!

Obsahem semináře jsou informace o základních právech spotřebitelů v každodenních obchodních vztazích, o uplatňování práv z vad zboží a služeb, reklamačním řízení a jeho správném průběhu, dalších povinnostech prodávajících dle Zákona o ochraně spotřebitele, zvláštních právech spotřebitele v případě uzavírání smluv na dálku či mimo obchodní prostory, mimosoudním řešení případných sporů, o nekalých způsobech prodeje zboží a služeb, vše s důrazem na kupní smlouvy a smlouvy o dílo, jež jsou nejčastěji uzavíranými smlouvami.

Účastníci budou obeznámeni se změnami, které přinesla Novela Zákona o ochraně spotřebitele a novela Občanského zákoníku.

Seminář se mj. zaměřuje také na ochranu seniorů před specifickými druhy protiprávního jednání, spočívajících v uplatňování nekalých a podvodných praktik ze strany prodejců či zprostředkovatelů vůči této zranitelné skupině spotřebitelů. Spojení manipulativního jednání ze strany prodejců a důvěřivosti seniorů umožňuje celou řadu podvodů a nekalých jednání. Pachatelé zneužívají přirozených handicapů stáří a využívají vůči seniorům stále agresivnější formy jednání. Bohužel rostou také možné finanční škody, které seniorům z těchto smluv v podobě různých sankcí či přímo podvodného jednání hrozí. Spojením tohoto jednání a důvěřivosti seniorů vzniká celá řada podvodů nebo nekalých jednání, kterými se prodejci snaží přinutit seniory k souhlasu s nevýhodnou smlouvou.

Seminář jeho účastníky seznámení s manipulačními technikami, aktuálně nejčastěji používanými nekalými praktikami a účinnou obranou proti nim.

  1. téma : Náklady spojené s bydlením s důrazem na problematiku energií

Seminář se zaměřuje na problematiku rodinného rozpočtu jako celku, tedy na příjmové i výdajové položky s důrazem na položky typické v rozpočtech seniorských domácností.

Velkou pozornost je věnována zejména položkám souvisejících s bydlením, s důrazem na problematiku energií… Díky našim zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je neuvážená změna dodavatele energií, podpis nevýhodné smlouvy, rizika zprostředkování v energetických odvětvích… Spotřebitelé budou srozumitelnou formou a na reálných příkladech seznámeni se svými právy vyplývajícími z úpravy Energetického zákona a Občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy, smluvní ujednání o ceně – fixace, spot…, jednostranné změny podmínek/ceny, režim DPI, vyúčtování energií a reklamace vyúčtování, práva vůči zprostředkovatelům v en. odvětvích, povinnosti dodavatelů, dozorová činnost ERÚ, mimosoudní řešení sporů…), příspěvek na bydlení a opatření proti dopadům energetické krize.

Nabídka je určena klubům seniorů, poskytovatelům sociálních služeb, městům a obcím.

Pokud máte zájem o realizaci besedy/semináře kontaktujte nás na tel. čísle: 607 398 511 nebo emailem pravnik@sos-msk.cz

 

 

 

 

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se Charitou Ostrava uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 7. října 2021 Kde: CH S...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 22. září 2021 Kde:...

Beseda v Železném Brodě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Železný Brod uspořádalo besedu v Železném Brodě Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 21. září...

Beseda ve Valašském Meziříčí

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s  Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. uspořádal besedu ve Valašském Meziříčí Téma : Ochrana práv spotřebitele, Rodinný rozpočet Kdy: 20. září 2021 Kde: Zámek Žerotínů, galerie...

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se Senior pointem Ostrava - Přívoz uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 12 srpna 2021...

Beseda v Luhačovicích

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se SONS uspořádal besedu v Luhačovicích Téma : Rodinný rozpočet Kdy: 10. června 2021 Kde: Lázeňský léčebný dům Praha, Luhačovice Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím...

Beseda v Luhačovicích

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se SONS uspořádal besedu v Luhačovicích Téma : Spotřebiteslké praktikum: práva spotřebitele, kupní smlouvy, práva z vad, reklamační řízení, ADR Kdy: 8. června 2021 Kde: Lázeňský léčebný dům Praha,...

Beseda v Luhačovicích

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci se SONS z.s. uspořádalo besedu v Luhačovicích Téma : Senioři braňte se! - obrana před nekalými praktikami, manipulační techniky, problematika spotřebitelských smluv Kdy: 8. června 2021 Kde: Lázeňský...

Zrušení plánovaných akcí

Zrušení plánovaných akcí

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji a novému nařízení vlády ČR je Sdružení obrany spotřebitelů nuceno zrušit některé plánované akce – besedy pro spotřebitelskou veřejnost, které se měly konat v termínech do 3. listopadu 2020....

Beseda v Ostravě

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy uspořádalo besedu v Ostravě Téma : Energie, bezpečí seniorů, nekalé praktiky Kdy: 7.října 2020 Kde: Knihovna, Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba Projekt je spolufinancován z...