Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Klienti Úřadu práce ČR nově nebudou muset u žádostí o dávky povinně dokládat
své příjmy. Stačí, aby úřadu dali souhlas a ten si jejich příjmy opatří sám tím, že
k jejich doložení vyzve zaměstnavatele. Tento krok je součástí modernizace
a zlepšování služeb Úřadu práce ČR. Cílem je zjednodušit přístup k dávkám
nebo příspěvkům klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc.
„Klientům jsme slíbili zjednodušení celého systému a postupnou optimalizaci Úřadu práce. V rámci měření kvality a dostupnosti našich služeb jsme zjistili, že se žadatelé často neorientují ve svých výplatních páskách a nevědí, jakou částku mají při vyplňování žádostí o dávky uvést, například zda hrubou, nebo čistou mzdu. Nyní pokud si klient nebude jistý, může dát souhlas Úřadu práce, aby si jeho příjmy zjistil od zaměstnavatele sám,“ popsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Proces nebude nijak komplikovaný. Klient udělí souhlas s tím, aby si výši jeho příjmu zjistil Úřad práce přímo od zaměstnavatele. Spolu se souhlasem pak pouze sdělí úřadu IČ zaměstnavatele, případně také IČ zaměstnavatele osob, které s ním žijí v domácnosti a jejichž příjmy se u příspěvků rovněž posuzují. Žadatel může samozřejmě doložit potvrzení o příjmu i sám, jako tomu bylo dosud. Úřad práce pak vyzve zaměstnavatele prostřednictvím datové schránky, aby potřebné potvrzení doložil opět prostřednictvím datové schránky nebo vyplněním on-line webového formuláře. Jedná se o pilotní provoz, aby se zaměstnavatelé stihli s novým procesem seznámit. Do budoucna úřad zpřístupní
také metody, které budou umožňovat přímou integraci s účetními systémy a celý proces ještě více zjednoduší.
„Našim cílem není zvyšovat administrativní zátěž zaměstnavatelům. Dávky, při kterých se zohledňuje příjem, pobírá jen zlomek občanů. Proto neočekáváme, že by byl nápor na zaměstnavatele vysoký. Počítáme i se situací, kdy se nám příjmy od zaměstnavatele z různých důvodů nepodaří získat. V takovém případě klienti nemusí mít strach, že by třeba kvůli prodlení nedostali dávku vyplacenou včas. Pokud by se stalo, že příjmy od zaměstnavatele neobdržíme, vyzveme včas žadatele, aby potvrzení o výši příjmu předložil on. Pokud zaměstnavatel potvrzení na základě výzvy do osmi dnů nedodá, hrozí mu dle zákona pokuta,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce Informačních technologií MPSV a pověřený Generální ředitel Úřadu práce Karel Trpkoš.
Úřadu práce ČR nyní prochází rozsáhlou transformací a modernizací. Zkvalitňuje služby pro klienty, především v souvislosti s probíhající digitalizací úřadu, která již nyní přináší výsledky. V polovině srpna byl pro klienty spuštěn plně digitalizovaný rodičovský příspěvek v Klientské zóně JENDA. Za prvních 14 dní provozu bylo 43,5 % žádostí o rodičovský příspěvek podáno on-line. Konkrétně je to více než 1 300 žádostí. Do konce roku 2023 se do klientské zóny přesunou i další dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Do budoucna čeká Jendu další rozšíření, například o agendu zaměstnanosti.

Informační leták Úřadu práce: OZD_letak Informační leták úřadu práce

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřad práce. Tisková zpráva ze dne 31. 8. 2023. Dostupné on-line: Žadatelům o dávky odpadne povinnost dokládat potvrzení o příjmu. Úřad práce zapojí zaměstnavatele (mpsv.cz)