Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Chat 19.4.2021

Téma: Energie a vyúčtování za služby spojené s bydlením

Jak používat Chat:

  • Začněte tím že kliknete do pole pro napsání komentáře
  • Do pole pro komentář napište svůj dotaz nebo připomínku
  • Vyplňte pole oznčená jako „Jméno“ a „Email“
    (Jméno se zobrazí v chatu, email Ne! Pokud chcete být upozorněni emailem na odpověď na váš dotaz, klikněte na ikonu zvonku vedle tlačítka „Odeslat komentář“)
  • Teď už jen zmáčkněte tlačítko „Odeslat komentář“

Chat proběhl v pondělí 19.4.2021 od 13:00 do 14:00 a je již uzavřen. Nevkládejte žádné další dotazy, nezobrazí se!

Odpovědi
upozornit na
guest
12 Komentáře
nejnovější
nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Petr Vágner
Petr Vágner
19.4.2021 12:56

Dobrý den, společnost, která spravuje naše Společenství vlastníků jednotek, nechce snížit moje zálohy za energie, přestože mám přeplatek při vyúčtování za služby 5 900 Kč. Mohu s tím něco udělat?

SOS MaS
SOS MaS(@admin)
Admin
Reply to  Petr Vágner
19.4.2021 13:57

Dobrý den, patrně máte na mysli zálohy na služby spojené s bydlením (ty zahrnují i náklady na energie spotřebované ve společných prostorách) Podle § 4 Zákona o službách platí, že výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne společenství. Je tedy možné, že firma, která pro SVJ vykonává správu, není oprávněna zálohy sama snížit, opravdu nevíme, jakým způsobem toto máte ve Společenství vlastníků jednotek upraveno. Obraťte se na předsedu SVJ. Dále je v zákoně o službách uvedeno, že nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé… Číst dále »

Helena Orsáková
Helena Orsáková
19.4.2021 12:33

Dobrý den, majitel bytu nám nedává vyúčtování služeb (v bytě bydlíme již 4 roky). Nemám to ale uvedeno ani ve smlouvě. Náhodou jsme zjistila, že v předloňském roce byl přeplatek na vyúčtování asi 8000 Kč. Mohu s tím něco dělat? Mám strach z ukončení pronájmu..

SOS MaS
SOS MaS(@admin)
Admin
Reply to  Helena Orsáková
19.4.2021 13:47

Dobrý den, obecně na to nárok máte, avšak existuje jedna výjimka, kdy zpravidla přímo v nájemní smlouvě si strany ujednají, že částka nájemného a částka za služby se sloučí do jedné samostatné paušální částky. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech pak platí, že platby za poskytované služby se následně nevyúčtovávají. Taková písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavřena se všemi nájemci v domě, ale třeba jen s některými. Na Vaši žádost má však i v tomto případě poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s… Číst dále »

Švancarová K.
Švancarová K.
19.4.2021 12:06

Dobrý den, mám dotaz, k termínu pro doručení vyúčtování. Loni byl termín prodloužen kvůli pandemii do konce srpna. Náš pronajímatel toho skutečně využil. Můžu se zeptat, jak je tomu v letošním roce?

SOS MaS
SOS MaS(@admin)
Admin
Reply to  Švancarová K.
19.4.2021 13:32

Dobrý den, v loňském roce byl termín pro předložení vyúčtování za služby v souvislosti s koronavirem plošně prodloužen. V letošním roce k tomuto kroku Ministerstvo pro místní rozvoj nepřistoupilo, avšak v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s epidemickou situací, které mohou mít dopad na řádné a včasné plnění povinností vyplývajících ze zákona o službách, vydalo nové stanovisko. Ministerstvo ve svém stanovisku upozornilo všechny zainteresované, že ze znění § 13 odst. 1 zákona o službách vyplývá, že v případě, kdy by splnění povinnosti doručit vyúčtování, umožnit příjemci nahlédnout do podkladů k vyúčtování nebo vypořádat námitky v daných termínech, nebylo možné po poskytovateli služeb spravedlivě požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany,… Číst dále »

Kulinští
Kulinští
19.4.2021 11:57

Můžeme mít dotaz – do kdy je nám pronajímatel povinen doručit vyúčtování plateb? Ptám se i proto, že my míváme vždy přeplatek, ale podle nás ho pronajímatel neoprávněně příliš dlouho zadržuje. Mělo by to být vše vyřízeno do dubna ne? A my přeplatek dostaneme někdy červenci a někdy dokonce v srpnu. Děkujeme za odpověď.

SOS MaS
SOS MaS(@admin)
Admin
Reply to  Kulinští
19.4.2021 13:21

Dobrý den, tzv. Zákon o službách stanoví, že každý nájemník, člen bytového družstva, či vlastník bytové jednotky musí obdržet od poskytovatele vyúčtování služeb spojených s bydlením za uplynulé období nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pro finanční vyúčtování (vrácení přeplatku, nebo doplacení nedoplatku) však tento zákon stanoví jiný nejpozdější termín.

Pro finanční vyrovnání, které vyplyne z doručeného vyúčtování, platí dohodnutý termín, nebo platí zákonem stanovená max. lhůta a to 4 měsíce ode dne, kdy je doručeno vyúčtování, tedy nejčastěji do konce srpna.

Nesvadbová
Nesvadbová
19.4.2021 11:32

Dobrý den,
Můžu se nějak bránit? Za vyúčtování teplé vody nám přišel nedoplatek 10 tis.Kč, přitom loni nám vraceli 8 tis. a spotřeba se nijak zvlášť nezvýšila. Když jsme se poptávaly, bylo nám řečeno, že měřáky špatně měřily, tak to rozúčtovali.

SOS MaS
SOS MaS(@admin)
Admin
Reply to  Nesvadbová
19.4.2021 13:14

Dobrý den, vyúčtování musíte dostat v takové podobě, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Pokud s obdrženým vyúčtováním nesouhlasíte, máte právo u poskytovatele služeb uplatnit tzv. námitky proti vyúčtování. Pozor případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování je nutné předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování. Rozhodně tak doporučujeme učinit písemně! Odpověď na Vaše námitky/reklamaci byste měly dostat nejpozději do 30 dnů. Zároveň můžete požádat poskytovatele o nahlédnutí do podkladů pro rozúčtování a případně si činit i kopie. Toto bychom v případě jako je ten Váš… Číst dále »

Miloš V.
Miloš V.
19.4.2021 11:24

Když mám vysoké náklady na bydlení a dostávám příspěvek, proplatí mi úřad práce i nedoplatky na službách a energiích? Díky.

SOS MaS
SOS MaS(@admin)
Admin
Reply to  Miloš V.
19.4.2021 13:08

Dobrý den, náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví vždy jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají částky záloh i doplatků na jednotlivé položky nákladů a to i v případě, že doplatky se týkají období delšího, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byl-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují naopak vrácen přeplatek na nákladech na bydlení, snižují se doložené náklady na bydlení o tuto částku v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení přeplatku došlo a to opět bez ohledu… Číst dále »