Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

PIÁNKO NA BATERIE NAŘÍDILA ČOI STÁHNOUT Z TRHU

Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu výrobek, který může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o dětskou hračku, která obsahuje nadlimitní množství olova. Tento produkt se nabízí pod názvem „Piánko na baterie“.

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR elektrozařízení, které může znamenat pro děti zdravotní riziko. Jedná se o bateriovou hračku piánko JIN BO v plastopapírovém obalu. Na obalu výrobku je uvedeno: Item no: 4950619, Piano na baterie, nevhodné pro děti do 3 let, nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí (tato informace je dále uvedena slovensky, polsky a maďarsky), země původu/producent: P.R.C, Distr: HOT.FIVE s.r.o. Rybná 716/24, 11000, Praha 1, B36, EAN 28811495061190, CE a symbol pro hračku nevhodnou pro děti do 3 let, Manufactory JIN BO TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. K výrobku je dále přiložen písemný návod s instrukcemi pro vložení a výměnu baterií.

Česká obchodní inspekce zjistila vysoké riziko nebezpečnosti, jelikož pájka použitá v pájených spojích uvnitř výrobku obsahuje nadlimitní množství olova. Těžké kovy z výrobku po jeho nesprávné likvidaci kontaminují okolí a mohou negativně ovlivnit životní prostředí. Výrobek také nemá povinné údaje dovozce.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci zákaz distribuce a stažení uvedeného výrobku z trhu, včetně těch, které již na trh byly uvedeny. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX. 

Informace o výrobku:

Hračka „Piánko na baterie“ JIN BO

Název výrobku:                     Piánko na baterie

Typ / číslo modelu:                JIN BO Item no: 49506119

Výr.č./EAN:                           28811495061190

Identifikační údaje výrobce: JIN BO TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT

SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA                                    

Identifikační údaje dovozce: neznámé

Distributor:                             HHTD s.r.o., Kadaňská 2251/14, Chomutov, 43003 IČ: 05816424

Země původu:                                    Čína

Zdroj: ČOI