Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

OD 1. 7. 2021 SE VÝRAZNĚ MĚNÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ ZÁSILEK DO 22 EUR

Všechny zásilky se zbožím, které fyzická osoba zakoupila na území mimo EU v hodnotě nepřesahující 22 EUR, a které jsou poštou nebo expresní zasilatelskou službou dováženy do EU, jsou osvobozené od DPH. Znamená to, že taková zásilka, která přijde do ČR, projde zjednodušeným celním řízením, které  zajišťuje poštovní operátor nebo expresní zasilatelská služba. Jako konečný odběratel nemusíte nic předkládat a svou zásilku obdržíte bez dalších poplatků.

Všechny zásilky, které mají vlastní hodnotu vyšší než 22 EUR, musí projít standardním celním řízením. Na vyžádání Celní správy ČR je potřeba dodat potřebné dokumenty, je vám vyměřeno DPH, vzniká tzv. celní dluh. Po jeho zaplacení je vaše zásilka propuštěna do republiky a doručena vaším zvoleným dopravcem. Oblíbeným způsobem, jak projít celním řízením jsou služby dopravců, či specializovaných firem, které za poplatek celní řízení vyřídí za vás. Vy jen poskytnete plnou moc a doklady o platbě za zboží. Když je vše hotovo, uhradíte celní dluh a poplatek za vyřízení celního řízení. Do 150 EUR jsou zásilky (až na naprosté výjimky – alkohol a alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky, parfémy a toaletní vody​) osvobozeny také od cla.

Dary mezi fyzickými osobami, které jsou zasílány příležitostně, a které nepřesahují hodnotu 45 EUR jsou od DPH rovněž osvobozeny.

Co se týče zásilek, které objednává ať už fyzická či právnická osoba za účelem vykonávání podnikatelské činnosti (např. vybavení kanceláře) nebo jako předmět podnikatelské činnosti (přeprodej zboží), je třeba projít standardním celním řízením bez ohledu na hodnotu zboží. Vyměřuje se jak DPH, tak clo.

Co se změní o​​​d 1. 7. 2021

Od tohoto data, tedy od 1. 7. 2021, bude platit povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná, a které přijde do EU zpoza jejích hranic. Nebude zde platit žádný limit pro osvobození od DPH. U zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, což bude možné provést prostřednictvím aplikace eCeP. Do ní se přihlásíte, ověříte zásilku, vyplníte potřebné údaje a na jejich základě vám bude vyměřeno DPH. Po jeho uhrazení vám bude zásilka propuštěna do ČR. Limit hodnoty zásilky se počítá z hodnoty zboží v ní obsažené, samotné DPH se vypočítává z celkové ceny zásilky, tedy dohromady s poplatkem za dopravu. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla.

Jedinou výjimkou z povinnosti  platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž sice bude také nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale nebude vám vyměřena platba ani za DPH ani za clo, protože tyto dary jsou od těchto poplatků osvobozeny.

U zásilek nad 150 EUR a u zásilek podnikatelských se nic nemění a stále u nich bude potřeba projít standardním celním řízením a zaplatit jak DPH, tak clo.

U všech způsobů odbavení vaší zásilky bude stále možnost najmout si k vyřízení celního řízení, respektive podání celního prohlášení, vašeho dopravce, či specializovanou firmu, ovšem je třeba počítat s poplatkem za takovou službu.

Na některých zahraničních e-shopech jsou k nalezení speciální akce, kdy je zboží nabízeno zdarma a vy podle obchodníka zaplatíte pouze dopravu. Co se týče principu tohoto obchodu, tak se nedá hovořit o tom, že byste dostali zboží skutečně zdarma. Jeho hodnotu zaplatíte v rámci dopravného. Toto zboží určitě nějakou hodnotu má, proto je i u těchto zásilek třeba podat celní prohlášení. Při jeho vyplňování, není možné vyplnit nulovou hodnotu zboží, proto hodnotu zboží odhadněte tím, že přidělíte část ceny dopravného jako hodnotu zboží.

Rozhodující pro to, jaký postup se použije, zda postup platný do 30. 6. 2021 nebo od. 1. 7. 2021 bude datum podání celního prohlášení. Takže i když už bude před 1. 7. 2021 zásilka na území ČR, rozhodující bude okamžik podání celního prohlášení. Bude-li celní prohlášení podáno až 1. 7. 2021 nebo později, již se budou uplatňovat nové předpisy.

Podrobnější informace, jakož i návody na vyplnění elektronického celního prohlášení (eCeP)
naleznete na stránkáchcelnička.cz

Zdroj: celnisprava.cz