Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH SCHVÁLENA

Dne 15. 9. 2021 Poslanecká sněmovna projednala tzv. transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích (sněmovní tisk 1084), která jí byla vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním návrhu této novely, přičemž ze 142 poslanců a poslankyň bylo pro toto znění novely 137, proti nikdo. Dochází tak k transpozici evropského kodexu pro elektronické komunikace do českého práva. Předně jde o posílení ochrany spotřebitele a její sjednocení v rámci evropského trhu.

Rychlá a  jednoduchá změna poskytovatele internetu, posílení ochrany soukromí, koncepčnější podpora osob s  handicapem nebo stanovení podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací. To jsou jen některé změny, které tato novela přináší. Úleva od nevyžádaných obtěžujících telefonátů Jednou z  nejviditelnějších změn oproti senátní verzi, a to nejen pro spotřebitele, jsou přísnější pravidla pro obtěžující marketingová volání. V  současnosti platí, že osoba, která si nepřeje být obtěžována marketingovými hovory, musí aktivně vyjádřit svůj nesouhlas v  tzv. veřejném účastnickém seznamu. Nově se princip obrátí. Automaticky bude předpokládáno, že marketingové hovory nelze uskutečnit, protože si je účastník nepřeje. Pokud by chtěl být těmito druhy hovorů kontaktován, bude naopak moci vyjádřit aktivní souhlas. Jde o  úpravu podporovanou Úřadem pro ochranu osobních údajů a řešení, které úspěšně existuje i v řadě dalších z členských států EU. Mezi další významné změny patří usnadnění vstupu podnikatelů na trh zmenšením některých bariér a  zajištěním lepších podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací a poskytování služeb.

Zdroj: ČTÚ