Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

MMR: KONČÍCÍ POUKAZY LEX VOUCHER MOHOU LIDÉ VYUŽÍT NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZÁJEZDU, NEBO DOSTANOU PENÍZE ZPĚT

Nejpozději 31. srpna 2021 skončí ochranná doba, po kterou byla odložena splatnost vrácení plateb uhrazených za zrušený zájezd. Návrh zákona Lex voucher byl předložen Ministerstvem pro místní rozvoj v dubnu 2020 k překlenutí kritické situace na trhu zájezdů a k zabránění vlně úpadků cestovních kanceláří. V případě, že zákazník po dobu trvání ochranné doby nevyužije voucher na náhradní zájezd, vrátí mu pořadatel veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tedy do 15. září 2021. Lidé mohou vouchery použít například na pořízení zimní dovolené či dovolené v další sezóně, smlouvu je však potřeba uzavřít do 31. srpna 2021.

„Cestování je vždy spojeno s určitými riziky. Chceme však zákazníky zbavit některých zbytečných obav. Každý cestující, který od své cestovní kanceláře obdržel Lex voucher, měl být o této skutečnosti informován, včetně informací o podmínkách jeho platnosti, možnosti uplatnění apod. Zákazníci si za poukaz mohou vybrat nový zájezd jak do zahraničí, tak v rámci Česka, a to do 31. srpna 2021. Na žádost zákazníka má CK povinnost nabídnout mu náhradní zájezd stejné jakosti bez doplatku.  S ohledem na omezené personální kapacity cestovních kanceláří zákazníkům doporučujeme, aby pořízení náhradního zájezdu, nenechávali na poslední chvíli. Zároveň důsledně apelujeme na cestující, aby i na dovolených nadále dodržovali protiepidemická opatření,“ vysvětlila ředitelka odboru cestovního ruchu Renata Králová.
 
Poukazy typu Lex voucher platí do 31. srpna 2021, což je i datum nejpozdějšího uzavření smlouvy o novém zájezdu. Poukaz je tedy možné využít do tohoto data i pro zájezdy s pozdějším datem zahájení než 31. srpna 2021. „Pokud si zákazník z nabídky cestovní kanceláře nevybere, pro vrácení peněz nemusí dělat žádné formální úkony, jako například odstupovat od smlouvy apod. Cestovní kanceláři pouze sdělí číslo účtu pro vrácení peněz, pokud ho cestovní kancelář dosud nemá. Tato pravidla se netýkají jakýchkoli jiných voucherů vydaných mimo režim zákona Lex voucher. Vlastní vouchery cestovních kanceláří byly většinou vydávány v případech, kdy by zákazník jinak platil storno poplatky za zrušení zájezdu, proto se vydání voucheru řídí podmínkami, jejichž platnost může být různá,“ doplnila Králová. Na cestovní kanceláře apelujeme, aby se na ukončení ochranné doby personálně a administrativně připravily. 

Při cestování je potřeba sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých států a důsledně dodržovat protiepidemická pravidla u nás i ve státě destinace. Mapu cestovatele naleznete na koronavirus.mzcr.cz
 
„Informovanost je pro cestování v době covidu nezbytná. Proto jsme pro cestující připravili tři informační zdroje. Na webu Ministerstva zahraničních věcí lze najít co nejaktuálnější informace o cestování do celého světa, které nám pravidelně poskytují naše zastupitelské úřady. Dále jsme spustili webovou stránku dovolena2021.cz, která obsahuje velmi přehledné a podrobné informace o epidemických opatřeních v 15 nejpopulárnějších destinacích tak, aby se lidé mohli informovaně rozhodnout, kam budou cestovat. Třetím zdrojem je pak infolinka Informačního centra pro cesty do zahraničí, kam se lze dovolat na čísle 222 264 222,“ dodal náměstek sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí České republiky Martin Smolek.
 
Co je Lex voucher?
Jde o voucher (poukaz na zájezd), který byl vydán na překlenutí kritické situace na trhu se zájezdy. Lze ho použít na zájezdy  s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, které byly zrušené z důvodu pandemie. Voucher byl vydáván jednostranně bez nutnosti odsouhlasení zákazníkem. Mohly ho odmítnout zvláště zranitelné skupiny zákazníků (zdravotně postižení, nezaměstnaní, nad 65 let, těhotné ženy, osoby na rodičovské dovolené, osamělí rodiče, zaměstnanci na překážce v práci). Je chráněn pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře.
 
Co jsou to vlastní vouchery cestovních kanceláří?
Nebyly vydávány podle zákona navrženého Ministerstvem pro místní rozvoj, ale na základě dohody cestovní kanceláře a zákazníka – tento typ poukazu cestovní kancelář nemohla vystavit jednostranně. Využití voucheru se řídí podmínkami, které si cestovní kancelář a zákazník domluvili.

Zdroj: MMR