Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

LETECKÉ SPOLEČNOSTI SE ZAVÁZALY K VČASNÉMU ODŠKODNĚNÍ SPOTŘEBITELŮ ZA ZRUŠENÉ LETY

Evropská komise informovala ve své tiskové zprávě, že 16 hlavních leteckých společností se zavázalo k včasnému odškodnění spotřebitelů za zrušené lety.

Evropská komise informovala, že 16 hlavních leteckých společností se zavázalo k lepšímu informování a včasnému odškodnění cestujících za zrušené lety. Stalo se tak po jednáních s Evropskou komisí a orgány ochrany spotřebitelů v členských státech EU. Evropská komise zalarmovala síť národních dozorových orgánů (CPC Network) ohledně praktik leteckých společností v souvislosti s pandemií COVID-19 již v prosinci 2020.

Jedná se o největší akci v historii fungování sítě národních dozorových orgánů (síť CPC). Akce vznikla na podnět ze strany evropské spotřebitelské organizace BEUC, spotřebitelských organizacích v členských státech a z důvodu velkého množství stížností, které obdržela Evropská komise, Evropská spotřebitelská centra a národní orgány na letecké společnosti v souvislosti se zrušenými lety a nevracením náhrad za zrušené lety.

Síť orgánů CPC bude nadále monitorovat řádné plnění závazků ze strany leteckých společností.

Více informací najdete v tiskové zprávě Evropské komise na níže uvedeném odkazu (pouze v angličtině):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_4944

zdroj: MPO