Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

JSOU VŠECHNY “NEOMEZENÉ” TARIFY SKUTEČNĚ NEOMEZENÉ?

V souvislosti s rozšiřující se nabídkou datových tarifů označených jako „neomezené“ se ČTÚ v rámci své kontrolní činnosti v nedávné době opětovně zaměřil na to, zda takovéto marketingové označení obchodních nabídek nejen datových služeb, ale i hlasového volání a SMS zpráv, skutečně odpovídá objemu fakticky poskytovaných služeb či zda nejsou zákazníci vystaveni klamavé obchodní praktice.

Pokud jde o hlasové a SMS služby, ČTÚ nebude napříště akceptovat marketingové označení „neomezené“ v  případě tarifů, které jsou jakýmkoliv způsobem objemově limitovány, a  to ani navzdory skutečnosti, že operátoři toto omezení avizují ve svých smluvních podmínkách. Uvedený přístup je dle ČTÚ nezbytný k zamezení takových nabídek, kdy pod označením lákajícím na užívání prakticky nijak nelimitovaných služeb je skryta nabídka služeb o  objemu tak nízkém, že jej lze běžně dosáhnout či překročit již při běžném využití těchto služeb ze strany spotřebitelů.

Nabídka možnosti neomezeného využití hlasových a  SMS služeb by tedy dle ČTÚ neměla být spojena s žádnou limitací objemu takto prezentovaných služeb a případná omezení „neomezených“ služeb mohou být uplatněna pouze ve výjimečném případě ohrožení či narušení bezpečnosti a integrity služeb. Pokud jde o  nabídku „neomezených“ datových služeb, zde se ČTÚ při posuzování nabídek jednotlivých operátorů zaměřuje mimo jiné i na odhalení další praktiky, která ve svém důsledku může znemožnit uživatelům využívat těchto služeb skutečně neomezeně, kdy operátoři sice opravdu nabízí na první pohled nijak nelimitovaný objem dat, nicméně při využití této služby je rychlost připojení tak nízká, že znemožňuje uživatelům plnohodnotné využití služeb internetu. Např. pokud by u  datových služeb byl nabízen tarif s rychlostí 256 kb/s, což samozřejmě lze, tak by dle názoru Úřadu neměl být prezentován jako „neomezené datování“. U tzv. „neomezených“ datových tarifů by rychlost stahování neměla dle názoru ČTÚ být nižší než 2 Mb/s, nicméně nejedná se o  závazně stanovenou hodnotu a Úřadem budou vždy posuzovány konkrétní okolnosti takto nabízené služby.

Zdroj: ČTÚ