Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČTÚ SPOUŠTÍ MĚŘICÍ NÁSTROJ NETTEST A KAMPAŇ „PLAŤTE JEN ZA SKUTEČNOU RYCHLOST INTERNETU“

Český telekomunikační úřad dne 17. 9. 2021 spustil NetTest, nástroj na měření kvality a rychlosti služby přístupu k internetu. Spuštění následně doprovodila informační kampaň pro veřejnost, která spotřebitele pobízí, aby dbali o svá práva v oblasti služeb přístupu k internetu – měli povědomí o povinnostech poskytovatelů, měřili a kontrolovali si skutečně dosahovanou rychlost a případně nevyhovující kvalitu služby reklamovali.

Součástí kampaně je televizní i  rozhlasový spot, delší edukativní video i  brožura, která poskytne všechny informace k tomu, jak skutečně dosahovanou rychlost změřit, v  jakém případě vzniká nárok na reklamaci a jak reklamaci podat (včetně toho, jak při nespokojenosti s jejím vyřízením podat námitku proti vyřízení reklamace k ČTÚ). NetTest, nástroj pro měření kvality služby přístupu k  internetu v  podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), odesílání (upload) a  doby odezvy (ping), najdete na adrese https://nettest.cz.

Výhodou nástroje NetTest je možnost certifikovaného měření, které plně automaticky provede celý proces s  výsledkem v  podobě PDF dokumentu, který můžete použít pro případnou reklamaci u poskytovatele. Jak správně změřit rychlost internetu Dejte si pozor, aby na pozadí neběžela žádná další aplikace využívající připojení, a  že je po dobu měření k internetu připojen pouze váš počítač, a to pomocí kabelu, nikoliv prostřednictvím Wi-Fi. Dále byste měli mít nejnovější aktualizovanou verzi operačního systému a  webového prohlížeče. U  internetu v  pevném místě proveďte alespoň 6 měření během 90 minut (měření s 10 až 15 minutovým odstupem). Výsledky každého měření si uložte, čím více testů, tím větší objektivita hodnocení. V  případě využití certifikovaného měření nástrojem NetTest je celý proces měření plně automatizovaný s výsledkem v podobě PDF dokumentu. Více v brožuře na www.ctu.cz/ plattezaskutecnourychlost. „Domníváme se, že právě certifikované měření významně usnadní uživatelům reklamaci, protože od- padnou starosti běžných uživatelů s  tím, jak výsledek uložit, a  mít tak potřebný doklad k  případné reklamaci u poskytovatele služby,“ uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

 Povinnosti poskytovatelů přístupu k internetu a doprovodná kampaň Od 1. 1. 2021 mají poskytovatelé služby přístupu k  internetu povinnost uvádět konkrétní rychlosti internetu. Najdete je v dokumentech, tvořících obsah smlouvy, např.: ve smlouvě samotné, v platném ceníku nebo v  provozních podmínkách. Spolu se spuštěním NetTest ČTÚ zahajuje i  kampaň „Plaťte jen za skutečnou rychlost internetu“. Na webu ČTÚ na www.ctu. cz/plattezaskutecnourychlost naleznou spotřebitelé všechny důležité informace. Součástí kampaně bude třicetisekundový spot, odvysílaný v  České televizi a  Českém rozhlasu, dále pak dvouminutové edukativní video, které již nyní naleznete nejen na zmíněné stránce, ale i na YouTube kanálu Českého telekomunikačního úřadu, a aktualizovaná brožura, která spotřebitele provede celým nutným procesem krok za krokem.

Hlavní tváří kampaně je herec Otakar Brousek ml.: „Dříve žádná ochrana spotřebitele neexistovala a člověk se ničeho nedovolal. Bohužel si mnoho lidí myslí, že se v tomto směru nic nezměnilo a že se nelze nikam obrátit, nikde se zeptat nebo se jakkoliv bránit. Zaplať pánbůh za podobné projekty, které vznikají. I kdyby tím jediným sdělením mělo být to, že je možno se bránit v případě, že nedostávám, za co platím. Vzdělávání zejména starší generace v této oblasti je opravdu prospěšné. Mám osobní zkušenost, nejen se svou maminkou, ale i sám za sebe osobně, že naletět je opravdu snadné,“ uvedl během natáčení spotu s tím, že osobní zkušenosti jsou právě tím, proč jej kampaň ČTÚ oslovila.

Zdroj: ČTÚ