Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce zjistila na tuzemském trhu v nabídce výrobek, který představuje riziko pro životní prostředí. U výrobku byl mnohonásobně překročen limit olova. Jedná se o hračku na baterie – pistoli, číslo modelu 999S-7A.

Česká obchodní inspekce zjistila na vnitřním trhu nebezpečný výrobek – hračku na baterie – pistoli se zvukovými a světelnými efekty s pouzdrem na 2 baterie AA 1,5 V. Materiál hračky plast/kov, délka 35 cm. Hračka je vložena do plastového průhledného obalu se štítkem s informacemi, symboly a označením CE, které nebylo uvedeno přímo na hračce, i když to charakter výrobku umožňuje.

Zkušební laboratoř potvrdila významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 76,1 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. V rámci kontroly bylo rovněž zjištěno, že výrobek není opatřen kompletními identifikačními údaji výrobce a dovozce a nebyly k němu přiloženy další předepsané informace v českém jazyce. Tím výrobek nesplňuje požadavky  nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Přímo na výrobku také nebylo uvedeno stanovené označení CE, i když to charakter výrobku umožňuje (požadavky  nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky a nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních).

Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, které nesplňují požadavky příslušných právních předpisů, uložila distributorovi ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.

Informace o výrobku

Hračka na baterie „Vesmírná pistole“

Značka:                                                          neuvedena         

Číslo modelu:                                                 999S-7A

Číslo výrobní série:                                        neuvedeno

EAN:                                                               6967470699971

 

Výrobce:                                                          neuveden

Dovozce:                                                         neuveden

Zdroj: Tisková zpráva České obchodní inspekce ze dne 22. 8. 2022. www.coi.cz