Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI KONTROLOVALA VODNÍ SKLUZAVKY

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly vodních skluzavek, které uskutečnila v minulém roce. Celkem zkontrolovala 61 výrobků a nedostatky zjistila u 17 výrobků.

Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala prostředky lidové zábavy – vodní skluzavky. Dokončení kontrol a jejich vyhodnocení proběhlo v letošním roce. V rámci této kontrolní akce provedla 42 kontrol a inspektoři zkontrolovali 61 výrobků. Nedostatky zjistili u 17 výrobků.

U 9 výrobků se jednalo o nedostatky na již provozovaných výrobcích a týkaly se označení a značení vodních skluzavek, které musí být v souladu s požadavky příslušných norem (ČSN EN 1069-1+A1 a ČSN EN 1069-2). Například na vstupu na skluzavku byly nedostatečné bezpečnostní pokyny nebo byly nesprávně umístěny nebo chybělo uvedení minimální výšky uživatele. Dále chyběl čitelný provozní řád, kód typu skluzavky, identifikace výrobce, rok instalace nebo adresa dodavatele. Česká obchodní inspekce uložila opatření k odstranění nedostatků. U 1 výrobku zakázala uvádění do provozu, a to vzhledem k dalším zjištěným nedostatkům jako byla koroze a nevhodné vedení elektrické kabeláže. Všechny uvedené nedostatky byly v průběhu kontrol odstraněny.

U dalších 7 výrobků byly zjištěny nedostatky v souvislosti s uvedením výrobků na trh. Z toho u 2 výrobků neprovedl výrobce posouzení shody v souladu s požadavky příslušného předpisu a u 3 výrobků neposkytl výrobce doklady z posouzení shody. U dalších 2 výrobků distributor vydal prohlášení o shodě, které nesplňovalo požadavky příslušného předpisu. Vůči výrobcům a distributorovi provedla ČOI opatření v rámci svých pravomocí.

Zdroj: ČOI